Päevasõidumõõdik

Näidikuplokile ilmub sõidumõõdik.
P3-1320 Trip meter
Sõidumõõdik, digitaalnäidikuplokk
  1. Ikon röd cirkel 1Sõidumõõdiku näidik1

Mõlemat sõidumõõdikut T1 ja T2 kasutatakse lühikeste vahemaade mõõtmiseks. Kilometraaž kuvatakse ekraanil.

Vajaliku mõõdiku näitamiseks pöörake vasakpoolse roolikangi pöördlülitit.

Vasakpoolse roolikangi lüliti RESET pikk vajutus (kuni muutuse toimumiseni) nullib kuvatava sõidumõõdiku. Lisainfot vt Pardaarvuti.

  1. 1 Ekraani välimus võib olenevalt seadmest erineda.

Seotud dokumendid