Sõidurealt kaldumise hoiatus LDW – funktsioon

Sõidurealt lahkumise hoiatuse (Lane Departure Warning) funktsioonile saab määrata teatud seaded.

Sees/väljas

P3-1020-sv60 LDW - PÅ-knapp

Funktsiooni sisse- ja väljalülitamiseks vajutage keskkonsoolil olevat nuppu. Kui funktsioon on sisse lülitatud, nupu tuli põleb.

Funktsiooni täiendab näidikuplokis eri olukordades intuitiivne graafika.

Personaalsed seadistused

Seaded saab määrata keskkonsooli ekraanil menüüs MY CAR. Menüüsüsteemi kirjeldust vt MY CAR.

Vali suvandite alt:

  • On at startup – funktsioon lülitub ooterežiimi iga kord, kui mootori käivitate. Vastasel korral saadakse sama väärtus kui mootori väljalülitamisel.
  • Increased sensitivity – Tundlikkus suureneb, alarm vallandub varasemas faasis ja rakendub vähem piiranguid.