Kokkupõrke hoiatussüsteem*

Kokkupõrkehoiatus koos automaatse pidurdamise ning jalgratturi ja jalakäija tuvastamise funktsiooniga (Collision Warning with Auto Brake and Cyclist and Pedestrian Detection) on seade, mis aitab juhti olukordades, kus eksisteerib jalakäijale, jalgratturile või sõidukile otsasõitmise oht või kokkupõrke oht samas suunas eessõitva või seisva sõidukiga.

Funktsioon "Kokkupõrkehoiatus koos automaatse pidurdamise ja jalakäija ning jalgratturi tuvastamisega" sekkub olukordades, kus juhil oleks tulnud alustada pidurdamist varem, mistõttu ei suuda see süsteem juhti igas olukorras aidata.

Kokkupõrkehoiatuse funktsioon on mõeldud sekkuma võimalikult hilja nii, et selle sekkumine ilma äärmise vajaduseta juhtimist ei segaks.

Kokkupõrkehoiatuse funktsioon aitab kokkupõrget vältida või vähendada kokkupõrkekiirust.

Funktsioon "Kokkupõrkehoiatus koos automaatse pidurdamise ja jalakäija ning jalgratturi tuvastamisega" ei ole mitte mingil juhul käsiteldav sellise abistava seadmena, mille toimele toetudes võiks juht oma sõidustiili lohakamaks muuta. Juhul kui juht jääb pidurdamistel liialt lootma kokkupõrkehoiatuse süsteemi sekkumisele, lõppeb see varem või hiljem avariiga.

Kaks erinevat versiooni

Sõltuvalt auto varustusastmest on olemas võib kokkupõrke tuvastamise funktsioonist kaks versioon.

Versioon 1

Süsteem üksnes hoiatab1 juhti eesolevatest takistustest, teavitades sellest helisignaali ja visuaalse märguande abil – automaatset pidurdamist ei toimu ja juhil tuleb endal pidurdada.

Versioon 2

Juhti teavitatakse eesseisvatest takistustest helisignaali ja visualiseeritud märguande abil – auto pidurdab automaatselt juhul, kui juht õigeaegselt vajalikke sõiduvõtteid ei rakenda.

 Oluline

Funktsiooni "Kokkupõrkehoiatus koos automaatse pidurdamise ja jalakäija tuvastamisega" sisekomponentide hooldust tohib viia läbi ainult töökojas, soovitatavalt volitatud Volvo töökojas.
  1. * Lisavarustus/tarvik.
  2. 1 "Tase 1" jalgratturite eest ei hoiata.