Häältuvastus - multimeediumid

Kasutage hääljuhtimist et multimeediumisüsteem vahetaks näiteks allikat või pala.

Järgmised dialoogid on ainult näited. Süsteemi esitatavad vastused võivad olenevalt olukorrast erineda.

Allika muutmine

Järgmine häälkäskudega dialoog muudab meediumiallikat.
Kasutaja alustab dialoogi, öeldes: ".Disc".
Süsteem lülitub CD-/DVD-mängijale.

Teistele allikatele pääseb juurde, kui lausuda näiteks "Bluetooth", "TV" või "USB". Allikaid saab muuta vastavalt sellele, milline neist on parajasti ühendatud ning kas allikas on esitatav meedium. Kui meediumiallikas ei ole saadaval, teatab süsteem selle põhjuse.

Pala vahetamine

Süsteem tunneb numbreid 0 (null) kuni 99 (üheksakümmend üheksa). Numbreid, mis on suuremad kui 99 (üheksakümmend üheksa), ei ole süsteemile mõistetavad, nt numbritega 100 (sada) või 101 (sada üks) ei oska süsteem midagi ette võtta.

Järgmine häälkäskudega dialoog vahetab pala.
Kasutaja alustab dialoogi, öeldes: ".Pala valimine".
Süsteem vastab: "Öelge pala number".
Öelge pala number (ühe numbrina, nt "Kakskümmend kolm", mitte "Kaks-kolm").
Süsteem valib aktiivses meediumiallikas selle pala numbri.

Meediumide otsing

Järgmine häälkäskudega dialoog on meediumide otsinguks.
Kasutaja alustab dialoogi, öeldes: ".Meediumiotsing".
Süsteem kuvab võimalike otsingukategooriate numbrilise loendi ja vastab: "Valige meediumiotsinguks reanumber või lausuge kategooria".
Lausuge reanumber või valige kategooria.
Süsteem annab juhiseid, kuidas õige meedium leida.

Veel käske

Multimeediumsüsteemi häältuvastussüsteemi käsklused leiate MY CAR tavavaates, kui vajutate OK/MENU ja valite SettingsVoice control settingsCommand listMedia commands.