Navigatsioon* – teekond

Koostage teekond ja käivitage juhendamine soovitud sihtpunkti jõudmiseks.

Teekond luuakse sihtkoha salvestamisel. Süsteem toetab korraga ühte teekonda, mis võib sisaldada kuni 4 teekonnapunkti.

P3-1346-NAV-Melco Meny Resplan-1
Teekonna aktiveerimiseks tuleb määrata sihtpunkt.
Vajutage navigatsiooniallika tavavaates OK/MENU ja valige Itinerary.

Kui teekond peab sisaldama vahepunkti, valige Add another waypoint.

Teekonnale saab lisada kuni neli vahepunkti. Järjekorda saab muuta, vt jaotist "Teekonna seadistamine".

Kui vajate vahepunkti kohta teavet, tõstke see esile, vajutage OK/MENU ja valige Information.
Vali Start guidance.
Praegune teekond aktiveeritakse ja käivitub juhendamine, v.a kui aktiveeritud on funktsioon Marsruudisoovitus.
Kui marsruudisoovituse funktsioon on aktiivne, valige marsruut.
Praegune teekond aktiveeritakse ja juhendamine käivitub.

Peata juhendamine

Vajutage navigatsiooniallika tavavaates NAV ja valige Cancel guidance.
Juhendamine katkestatakse.

Jätka juhendamist

Vajutage navigatsiooniallika tavavaates NAV ja valige Resume guidance.
Juhendamisega jätkatakse sealt, kus see pooleli jäi.

Seadista teekonda

P3-1346-NAV-Melco Meny Resplan-2
Tõstke vahepunkt esile ja kinnitage nupuga OK/MENU.

Valige seadistatav valik ja tehke muudatused.

  • Delete – kustutab vahepunkti.
  • Move in list – muudab teekonna järjekorda (vt järgmist osa).
  • Save – salvestab vahepunkti.

Vahepunktide järjekorra muutmine

Valige teisaldatav vahepunkt ja kinnitage nupuga OK/MENU.
Tõstke Move in list esile ja kinnitage nupuga OK/MENU.
Liigutage vahepunkti nupuga TUNE loendis üles- või allapoole. Kui olete jõudnud soovitud asukohta, kinnitage nupuga OK/MENU.

Teekonna kustutamine

Vajutage navigatsiooniallika tavavaates NAV ja valige ItineraryClear itinerary.
Praegune teekond ja kõik vahepunktid kustutatakse.
  1. * Lisavarustus/tarvik.