Navigatsioon* – häältuvastus

Navigatsioonisüsteemi häältuvastuse näide.

Häältuvastuse põhikirjeldused leiate jaotisest häältuvastus.

Järgmised dialoogid on ainult näited. Süsteemi esitatavad vastused võivad olenevalt olukorrast erineda.

Alusta juhendamist

Järgmine dialoog koos häälkäsklustega käivitab teekonna juhendamise.
Öelge "Start route guidance".
Süsteem vastab: "Käivita juhendamine".

Peata juhendamine

Järgmine häälkäsklus peatab juhendamise.
Öelge "Cancel route guidance".
Süsteem vastab: "Kas soovite juhendamise kindlasti peatada?".
Öelge "Yes".
Süsteem vastab: "Peata juhendamine".

Määra sihtkoht huvipunkti alusel (POI)

Järgmine dialoog koos häälkäsklusega käivitab juhendamise lähimasse tanklasse. Toimib ka muude huvipunktide korral, nt hotellid ja restoranid.
Öelge "Lähim tankla.".
Süsteem vastab: "Valige reanumber või öelge "järgmine lehekülg".".
Öelge reanumber, kus on märgitud soovitud tankla (nt rida 5): "5".
Süsteem vastab: "Number 5 vastu võetud. Kas soovite määrata sihtkoha vahepunktina?".
Öelge "Yes".
Süsteem vastab: "Vahepunkt 5 määratud. Kas soovite käivitada juhendamise?".
Öelge "Yes".
Marsruut arvutatakse ja juhendamine käivitub.

Veel käske

Navigatsioonisüsteemi häältuvastussüsteemi käsklused leiate MY CAR tavavaates, kui vajutate OK/MENU ja valite SettingsVoice control settingsCommand listNavigation commands.

  1. * Lisavarustus/tarvik.