Menüü ülevaade – TV*

TV võimalike valikute ja seadistuste ülevaade.
TV menuLoe lisa
Presets
TV* - taasesitussuvandid
Audio tracks
TV* - taasesitussuvandid
Subtitles
TV* - taasesitussuvandid
Teletext
Teletekst*
FAV key options
TV* - taasesitussuvandid
No function
Teletext

TV hüpikmenüü

Hüpikmenüü avamiseks vajutage teleri vaatamise ajal OK/MENU.

Loe lisa
Image settings
Pildi seaded
Brightness:
Contrast:
Colour:
TV menu

Kuvab teleri menüü, vt ülalpool.

  1. * Lisavarustus/tarvik.