Rehvi kiirparanduskomplekt - ülekontrollimine

Kui rehvi parandati kiirparanduskomplekti (Temporary Mobility Kit – TMK) abil, tuleb rehvi umbes. 3 km järel uuesti kontrollida.

Rehvirõhu kontrollimine

Võtke rehviparanduskomplekt välja. Kompressor peab olema välja lülitatud.

Eemaldage rehvi tolmukork.

Võtke õhuvoolik välja ning keerake ventiiliühendus rehvi ventiili keerme lõpuni.

Loe rõhumõõdikult rehvirõhk.

  • Juhul kui rehvi rõhk on alla 1,31 baari, on rehv puudulikult tihendatud. Sõitu ei tohi jätkata. Kutsuge maanteeabi.
  • Juhul kui rehvirõhk on suurem kui 1,3 baari1, tuleb rehvi pumbata rõhk, mis vastab rehvirõhkude tabelile, vt Rehvid - ettenähtud rehvirõhud.
  • Juhul kui rehvirõhk on liiga kõrge, lase õhku rõhureduktori abil välja.

Kui rehvi on vaja täita:

  1. Ühendage elektrijuhe lähimasse 12 V pistikusse ja käivitage auto.
  2. Käivitage kompressor ja täitke rehv vastavalt rehvirõhkude tabelis välja toodud väärtusele.
  3. Lülita kompressor välja.

Eemaldage rehvitihendusvahendid.

Pange kaitsekork õhuvooliku otsa, nii väldite järelejäänud hermeetiku lekkimist.

 Hoiatus

Ärge keerake pudelit lahti, see on varustatud lekke vältimiseks vastassuunalise riiviga.
Paigaldage tolmukork rehvi ventiili külge tagasi.

 Märkus

  • Täispumbatud rehvi ventiilile paigaldage alati tolmukate, et kruus, pori vms ventiili ei kahjustaks.
  • Kasutage alati plastmaterjalist tolmukatteid. Metallist tolmukatted võivad roostetada ja neid võib olla raske lahti keerata.

 Märkus

Rehviliimi pudel ja voolik tuleb pärast kasutamist välja vahetada. Volvo soovitab vahetuse sooritada volitatud Volvo teeninduses.

 Hoiatus

Kontrollige regulaarselt rehvirõhku.

Volvo soovitab sõita lähima Volvo teeninduseni ja lasta vigastatud rehv remontida või välja vahetada. Teavita teenindust sellest, et rehvis on tihendusvedelik.

 Hoiatus

Ärge sõitke pärast ajutise rehviparanduskomplekti kasutamist kiiremini kui 80 km/h (50 mph). Volvo soovitab pöörduda tihendatud rehvi kontrollimiseks volitatud Volvo teenindusse (maksimaalne sõidukaugus on 200 km). Sealne personal määrab kindlaks, kas rehvi on võimalik parandada või see tuleb vahetada.
  1. 1 1 baari = 100 kPa.