Küljepeeglid

Küljepeegleid reguleeritakse asendisse joystick-tüüpi juhtnupust sõiduki juhiukse nupustikul.
P3-S60/V60/V60H Power door mirrors
Küljepeeglite juhtnupud.

Reguleerimine

Vasakpoolse peegli reguleerimiseks vajuta L-nuppu, parempoolse reguleerimiseks R-nuppu. Nupus olev tuli süttib.
Reguleeri asendit keskel asuva seadistuskangiga.
Vajuta L või R nuppu uuesti. Tuli kustub.

 Hoiatus

Mõlemad peeglid on optimaalse nähtavuse tagamiseks kumerapinnalised. Objektid võivad tunduda kaugemal, kui nad tegelikult on.

Sätete salvestamine1

Külgpeeglite ja juhiistme sätted saab salvestada auto võtmemälu* iga kaugjuhtimispuldi jaoks, vt Kaugjuhtimispult - isikupärastamine*.

Küljepeegli rakursi muutmine parkimise ajal1

Küljepeegleid saab allapoole kaldu reguleerida, et juht näeks nt parkimise ajal teeserva.
Lülitage sisse tagumine käik ja vajutage nuppu L või R.

Tagurduskäigu väljalülitamisel liigub peegel automaatselt algasendisse tagasi kas ligikaudu 10 sekundi pärast või varem, kui vajutada vastavalt kas nuppu L või R.

Küljepeegli asendi muutmine parkimise ajal1

Tagasikäigu sisselülitamisel pöördub tahavaatepeegel automaatselt allapoole, et juht näeks parkimise ajal paremini teeserva. Tagasikäigu väljalülitamisel pöördub peegel mõne hetke pärast automaatselt tagasi algasendisse.

Funktsiooni saab aktiveerida/desaktiveerida menüüs MY CAR, vt MY CAR.

Automaatne kokkulükkamine lukustamise ajal*

Auto lukustamisel/lukust lahtitegemisel kaugjuhtimispuldi abil lükatakse küljepeeglid automaatselt kokku/lahti.

Funktsiooni saab aktiveerida/desaktiveerida menüüs MY CAR, vt MY CAR.

Neutraalasendi taastamine

Välismõjude tagajärjel kohalt nihkunud peeglid tuleb elektriliselt neutraalasendisse tagasi viia, et nende sissetõmbamine/väljalükkamine toimuks õigesti:
Lükka küljepeeglid nuppude L ja R abil kokku.
Lükka küljepeeglid nuppude L ja R abil jälle lahti.
Korda vajadusel ülaltoodud protseduuri.

Peeglid on nüüd neutraalasendis.

Automaatne pimestuskaitse*

Külgpeeglitele selle funktsiooni paigaldamiseks peab automaatne pimestuskaitse olema ka salongi tahavaatepeeglil, vt Tahavaatepeegel, sisemine.

Kokkulükatavad elektrilised küljepeeglid*

Parkimisel/sõitmisel kitsastes kohtades on võimalik peeglid kokku lükata:
Vajutage korraga nuppe L ja R (võti peab olema vähemalt asendis I).
Lase nupud umbes ühe sekundi pärast lahti. Peeglid peatuvad automaatselt täiesti kokkulükatud asendis.

Lükka peeglid lahti, vajutades samaaegselt nuppudele L ja R. Peeglid peatuvad automaatselt täiesti lahtilükatud asendis.

Turvavalgustus ja lähenemisvalgustus

Küljepeeglite tuli süttib lähenemisvalgustuse või kodu julgestusvalgustuse valimise korral.