Võtme asendid

Kaugjuhtimispult-võtme abil on võimalik lülitada sõiduki elektrisüsteem erinevatesse olekutesse/tasemetele, mis võimaldab erinevate funktsioonide rakendamist; vt. .
P3-V60H Fjärrnyckel + Start/Stop-knapp
Kaugjuhtimispult-võti on / ei ole süütelukus.

 Märkus

Kui autol on võtmeta käivitamise ja lukustamise süsteem*, piisab kaugjuhtimispult-võtme nt taskus hoidmisest – võtit ei ole tarvis süütelukku panna. Rohkem teavet võtmeta käivituse ja lukustussüsteemi kohta leiate Keyless drive*.

Kaugjuhtimispuldi sisestamine

  1. Hoidke kinni kaugjuhtimispuldi võtmega otsast ning sisestage kaugjuhtimispult süütelukku.
  2. Seejärel lükka kaugjuhtimispult süütelukus lõppasendisse.

 Oluline

Süütelukus olevad võõrkehad võivad selle toimimist halvendada või luku hävitada.

Ärge vajutage valesti keeratud kaugjuhtimispult-võtit sisse – hoidke kinni metallvõtmega poolest; vt. Liigenduv muukliist - lahti-/kokkuliigendamine.

Kaugjuhtimispuldi eemaldamine

Võtke kaugjuhtimispuldist kinni ja tõmmake see süütelülitist välja.

  1. * Lisavarustus/tarvik.