Ratta vahetamine - ratta eemaldamine

Sõiduki rattaid on võimalik vahetada, nt talverataste/talverehvide paigaldamiseks.

Varuratas*

Tarnida on võimalik kaht eri tüüpi varuratast: kotis või pakiruumi põranda all.

Järgmised juhised kehtivad vaid juhul, kui auto tagavararatas on ostetud lisavarustusena. Kui autol pole varuratast - vt teavet Augu parandamise kohta (TMK).

Varuratas (ajutine) on mõeldud ainult ajutiseks kasutamiseks ning see tuleb nii pea kui võimalik tavalise rattaga asendada. Varuratta kasutamisel võib auto juhitavus muutuda. Varuratas on tavalisest rattast väiksem. Auto kliirens jääb selle võrra väiksemaks. Pea seda meeles äärekivi lähedal sõites ja ära mine autoga pesulasse. Kui varuratas on paigaldatud ette, siis ei saa lumekette kasutada. Nelikveoga auto puhul saab tagasillaveo välja lülitada. Varuratta parandamine ei ole lubatud.

Varuratta õige rehvirõhk on toodud rehvirõhu tabelis.

 Oluline

  • Kui autol on all varuratas, ärge sõitke kiiremini kui 80 km/h (50 mph).
  • Autol ei tohi sõidu ajal all olla rohkem kui üks ajutine varuratas.

Varuratas asub varuratta õõnsuses, väliskülg allpool. Varuratast ja vahtplastkarpe kinnitab üks ja sama polt. Vahtplastist ümbrises on kõik vajalikud tööriistad.

Varuratas tarnitakse kotis, mis tuleb rihmade abil pagasiruumi põranda külge kinnitada.

P3-1120 S60 USA spare tire supplement illustration 2
Nelja koormakinnitusaasaga autod.

Asetage varurattakoti käepide pakiruumis välja- ehk enda poole. Kinnitage rihmade külge õmmeldud konksud esimeste koormakinnitusaasade külge. Kinnitage pikk rihm esimeste koormakinnitusaasade külge, tõmmake rihm diagonaalis üle varuratta ja läbi ülemise käepideme. Kinnitage lühike pingutusrihm pikema külge. Ühendage see tagumise koormakinnitusaasaga ja pinguta.

Varuratta eemaldamine kotist

Võtke rihmad lahti tõstke varuratas pakiruumist välja eemaldage varuratta kott.
Tõsta pakiruumi põrand üles.
Tõsta tööriistad ja tungraud vahtplastist ümbrisest välja.

Eemaldamine

Kui vahetate ratast elava liiklusega kohas, asetage teele ohukolmnurk. Auto ja tungraud* peavad paiknema kindlal horisontaalsel pinnal.

Rakendage seisupidur ja lülitage sisse tagasikäik või valige automaatkäigukasti korral asend P.

 Hoiatus

Kontrolli, ega tungraud ei ole kahjustunud, et selle keere on korralikult määritud ja tungraud on puhas.

 Märkus

Volvo soovitab kasutada ainult selle* automudeli juurde kuuluvat tungrauda. Automudelid on kirjas tungraua andmesildil.

Sildil on kirjas ka tungraua maksimaalne koormatavus ja kindlaksmääratud minimaalse tõstekõrguse juures.

Võtke tungraud*, rattavõti*, ilukilpide eemaldusvahend* ja rattapoltide plastikkorkide eemaldusvahend vahtplastplokist välja. Kui teine tungraud on valitud, vt Auto tõstmine.

P3-1446-tool for removing plastic hat on wheel screws
Vahend rattapoltide plastikkorkide eemaldamiseks.
Aseta vastu maad jäävate rataste ette tõkiskingad. Kasuta näiteks raskeid puitklotse või suuri kive.

Terasvelgedega autodel on eemaldatavad ilukilbid. Ratta täiskilpide korral kangutage lahti ja eemaldage need tööriista abil. Rattakilpe võib ära tõmmata ka käsitsi.

P3X-10w46- Losstagning av hjulsida med nytt verktyg

Kruvige pukseerimisaas ratta mutrivõtmega* kinni kuni lõppasendini.

P3-1320-Ny hjulskruvsnyckel

 Oluline

Puksiiraas tuleb keerata lõpuni rattavõtmesse*.
Eemaldage rattapoltide plastikkorgid selleks mõeldud vahendiga.
Keera rattapoldid ½-1 võrra padrunvõtme* abil vastupäeva lahti.

 Hoiatus

Ära kunagi pane midagi maa ja tungraua vahele või siis tungraua ja auto tõstekoha vahele.

Auto mõlemal küljel on kaks tungraua kinnituskohta. Keerake tungrauda* üles nii, et autokere vastav äärik satuks tungraua otsal olevasse õnarusse.

P3-1035-V60-LIFTING POINTS hoist

 Oluline

Maapind peab olema kindel, tasane ja horisontaalne.
Tõsta autot nii, et ratas tuleb maapinnast lahti. Eemalda rattapoldid ja tõsta ratas ära.

 Hoiatus

Ärge minge auto alla, kui see on tungrauaga üles tõstetud.

Kaassõitjad peavad tungrauaga ülestõstetavast autost väljuma. Kui peate ratast liikluskeskkonnas vahetama, peavad kaasreisijad ohutus kohas viibima.

 Märkus

Tavaline tungraud on mõeldud aeg-ajalt ja lühiajaliseks kasutamiseks, nt torkeauguga rehvi vahetamiseks või talve-/suverehvide vahetamiseks. Auto tõstmiseks tohib kasutada vaid selle auto jaoks mõeldud tungrauda. Kui autot tuleb sagedamini tungrauaga tõsta või kauemaks kui vaid rehvi vahetamiseks, on soovitatav kasutada töökoja tungrauda. Sel juhul järgige seadmega kaasas olevaid juhiseid.
  1. * Lisavarustus/tarvik.