Kütusekulu ja CO 2 heitmed

Sõiduki kütusekulu mõõdetakse liitrites 100 km kohta ja CO2 heitgaase mõõdetakse grammides km kohta.

Selgitus
P5-1507-Icon CO2grammi CO₂/km
P5-1507-Icon Fuel consumption (l/100km)liitrit/100 km
Px-1220-Icon consumption cityLinnasõit
Px-1220-Icon consumption roadMaanteesõit
Px-1220-Icon consumption blendedKombineeritud sõit
Px-0920 Ikon Tabell Man växellådamanuaalkäigukast
Px-0920 Ikon Tabell Aut växellådaAutomaatkäigukast

 Märkus

Kui kütusekulu ja heitmete andmed puuduvad, on need esitatud lisas.

 Märkus

Kõiki mootoreid kõikidel turgudel ei turustata.

V60CC1

P5-1507-Icon Car symbol

Px-1220-Icon consumption cityPx-1220-Icon consumption roadPx-1220-Icon consumption blended
P5-1507-Icon CO2P5-1507-Icon Fuel consumption (l/100km)P5-1507-Icon CO2P5-1507-Icon Fuel consumption (l/100km)P5-1507-Icon CO2P5-1507-Icon Fuel consumption (l/100km)
T5 (B4204T11)Px-0920 Ikon Tabell Aut växellåda2018,71255,41536,6
T5 AWD (B4204T11)Px-0920 Ikon Tabell Aut växellåda2239,81366,01687,4
D32 (D4204T4)Px-0920 Ikon Tabell Man växellåda1204,61064,01114,2
D33 (D4204T4)Px-0920 Ikon Tabell Man växellåda1194,61054,01104,2
D3 (D4204T4)Px-0920 Ikon Tabell Aut växellåda1375,31104,21204,6
D42 (D4204T14)Px-0920 Ikon Tabell Man växellåda1204,61064,01114,2
D43 (D4204T14)Px-0920 Ikon Tabell Man växellåda1194,61054,01104,2
D4 (D4204T14)Px-0920 Ikon Tabell Aut växellåda1375,31104,21204,6
D4 AWD (D5244T21)Px-0920 Ikon Tabell Aut växellåda1786,81325,11495,7

Eelnevas tabelis esitatud kütusekulu ja heiteväärtused põhinevad EL-is standardiseeritud sõidutsüklitel (vt altpoolt), mis kehtivad standardvarustuses ja põhiversiooni tühimassiga sõidukite kohta. Lisavarustus suurendab auto tegelikku massi. Auto massi suurenemine, muu hulgas auto koormusest tingituna, põhjustab kütusekulu ja süsinikoksiidi heite lisandumist.

Kütusekulu võib tabelis esitatud väärtustest suurem olla mitmel põhjusel. Mõned näited:

  • Sõiduki varustamise korral lisaseadmetega, mis mõjutavad sõiduki kaalu.
  • Juhi sõidumaneer.
  • Kui kasutaja valib mudeli põhiversiooni jaoks standardina paigaldatutest muud rattad võib veeretakistus suureneda.
  • Suur sõidukiirus lisab õhutakistust.
  • Kütuse kvaliteet, tee- ja liiklusolud, ilm ja auto tehniline seisukord.

Eeltoodud näidete kombinatsioon võib oluliselt kütusekulu suurendada.

Suured erinevused auto kütusekulus võivad esineda EL-i määratud sõidutsüklites (vt altpoolt), mida kasutatakse auto sertifitseerimisel ja millel põhinevad tabelis esitatud kuluväärtused. Täiendavat teavet saad määrustest, millele viitab.

 Märkus

Äärmuslikud ilmaolud, haagise vedamine või sõit kõrgmäestikus ning kütusekvaliteet on tegurid, mis suurendavad oluliselt auto kütusekulu.

EL-i määratud sõidutsüklid

Ametlikult deklareeritud kütusekuluarvud põhinevad kahel standardsel töötsüklil labori tingimustes (EL-is määratud sõidutsüklid) ELi direktiivi EU Regulation no 692/2008 ja 715/2007 (Euro 5 / Euro 6) ja UN ECE Regulation no 101 kohaselt. Kuna sõidutsükleid kasutatakse ka kvaliteedikontrolliks, on testide korratavusele esitatud märkimisväärsed nõuded. Seetõttu viiakse testid läbi kontrollitult ja kasutades vaid auto põhifunktsioone (st kliimaseade, raadio jne on välja lülitatud). Selle tulemusel ei märgi ametlikud tulemused kliendi poolt nähtavaid tulemusi.

Määrused hõlmavad sõitu linnas ja põhiteedel":

  • Linnasõit - mõõtmine algab mootori külmkäivitusega. Sõitmine toimub simuleeritult.
  • Maanteesõit – sõidukit kiirendatakse ja pidurdatakse kiiruste vahemikus 0-120 km/h (0-75 mph). Sõitmine toimub simuleeritult.

Manuaalkäigukastiga autodel alustatakse sõitmist teise käiguga.

Tabelis toodud kombineeritud ametlik kütusekulu vastab linnasõidu ja maanteesõidu kombinatsioonile kehtivate õigusaktide kohaselt.

Kahe sõidutsükli jooksul korjatakse heitgaasid süsinikdioksiidi emissioonide (CO₂) määramiseks kokku. Neid analüüsitakse seejärel ja saadakse CO₂ heidete väärtus.

  1. 1 V60 Cross Country
  2. 2 Ei kehti madala heitmete tasemega variandi puhul.
  3. 3 Kehtib ainult madala heitmete tasemega variandi puhul.