Teave jooksva TV* programmi kohta

Vajutades nuppu INFO saate teavet vaadatava telesaate ning järgmise saate ja selle algusaja kohta.

Vajutage nuppu INFO uuesti, et näha praeguse programmi kohta lisateavet. Mõnel juhul võib olla saadaval lisateavet, nagu algus- ja lõpuajad ning praeguse programmi lühikirjeldus.

Telepildi taastamiseks oodake mõned sekundid või vajutage EXIT.

  1. * Lisavarustus/tarvik.