Sõiduraja hoidmise abifunktsioon (LKA) – funktsioon

Sõiduraja hoidmise abifunktsioonile (Lane Keeping Aid) saab määrata teatud seaded.

Sees/väljas

Sõiduraja hoidmise abifunktsioon on aktiivne, kui auto kiirus on 65–200 km/h (40–125 mph) maanteel, kus on selgelt nähtavad sõiduraja ääristusjooned. Funktsiooni töö peatub ajutiselt kitsastel maanteedel, kus sõiduradade ääristusjoonte vaheline ala on alla 2,6 m lai.

P3-1020-sv60 LDW - PÅ-knapp

Funktsiooni sisse- ja väljalülitamiseks vajutage keskkonsoolil olevat nuppu. Kui funktsioon on sisse lülitatud, nupu tuli põleb.

Teatud seadmekombinatsioonide puhul ei jää keskkonsoolile sisse-/väljalülitusnupu jaoks enam vaba ruumi – sel juhul toimub funktsiooni juhtimine menüüsüsteemi MY CAR kaudu. Täpsema teabe saamiseks menüüsüsteemi kohta vt. MY CAR.

Järgmised valikud saab teha ka menüüs MY CAR:

  • Hoiatus rooli vibreerimisega: Vibration only – Sees või Väljas.
  • Aktiivne roolimine: Steering assist only – Sees või Väljas.
  • Hoiatus rooli vibreerimisega ja aktiivse roolimisega: Full function – Sees või Väljas.

Aktiivne juhtimine

Sõiduraja hoidmise abifunktsioon aitab hoida auto sõiduraja ääristusjoonte vahel.

P4-1220-LKA Princip Styrhjälp
LKA sekkub ja juhib auto ääristusjoonest eemale.

Kui auto läheneb sõiduraja vasak- või parempoolsele ääristusjoonele ning suunatuli ei ole sisse lülitatud, juhitakse auto tagasi sõidurajale.

Hoiatus rooli vibratsioonina

P4-1220-LKA Princip Varning+Styrhjälp
LKA juhib autot ja hoiatab pulseeriva roolivibratsiooniga1.

Kui auto ületab sõiduraja joone, hoiatab sõiduraja hoidmise abifunktsioon juhti pulseeriva rooliga2. See toimub ka siis, kui autot juhitakse kergelt rooli keerates sõidurajale tagasi.

Dünaamilised kurvid

P3+4-1517-LKA Princip Gena i kurva
LKA ei sekku teravates sisekurvides.

Mõnedel juhtudel lubab sõiduraja hoidmise abifunktsioon autol ääristusjooni ületada, ilma et aktiivne juhtimine ja hoiatus sisse lülituks. Hea näide sellise olukorra kohta on hea nähtavuse korral kurvi lõikamine.

  1. 1 Joonisel on näidatud pulseerimine (3), kui sõidurea joon on ületatud.
  2. 2 Rooli vibreerimine on muutlik – mida kauem on auto äärejoonest üle, seda tugevam on vibratsioon.