Kiirusepiiraja - ajutine väljalülitamine ja ooterežiimis olek

(Speed Limiter) sarnaneb tagurpidi töötava kiirusehoidikuga – juht reguleerib auto sõidukiirust gaasipedaaliga, kuid tal pole võimalik eelvalitud kiirusepiiraja piirkiirust juhuslikult ületada.
P3-1246-312h-Fartbegränsare Rattknappar
Roolil olev klahvistik ja näidikuplokk.
  1. Ikon röd cirkel 1Kiirusepiiraja – sisse/välja.
  2. Ikon röd cirkel 2Ooterežiim lõpeb ja salvesatud kiirus taastub.
  3. Ikon röd cirkel 3 Ooterežiim.
  4. Ikon röd cirkel 4Aktiveerige ja reguleerige maksimaalset kiirust.
  5. Ikon röd cirkel 5Valitud kiirus.
  6. Ikon röd cirkel 6Kiirusepiiraja aktiivne.

Ajutine väljalülitamine – ooterežiim

Kiirusepiiraja ajutine väljalülitamine ja ooterežiimi valimine:

Vajutage Ikon avaktivering farthållare.

Tähise (5) värv näidikuplokis muutub ROHELISEST VALGEKS ja juht võib ajutiselt ületada määratud maksimaalset kiirust.

Kiirusepiirangu uuesti aktiveerimiseks tuleb vajutada üks kord nuppu Ikon farthållare 5. Tähise (5) värv muutub VALGEST ROHELISEKS ja auto maksimumkiirus on jälle piiratud.

Ajutine väljalülitamine gaasipedaali abil

Kiirusepiiraja saab ooterežiimile lülitada ka gaasipedaali abil, näiteks kiireloomuliseks kiirendamiseks ja liiklusolukorrast väljumiseks:

Vajuta gaasipedaal lõpuni alla.

Näidikuplokis kuvatakse salvestatud maksimaalne kiirus koos värvilise tähisega (5) ja juht võib seatud maksimumkiirust ajutiselt ületada - tähise (5) värv muutub nüüd ROHELISEST VALGEKS.

Kiirusepiiraja toime reaktiveeritakse automaatselt pärast gaasipedaali vabastamist ning auto kiirus väheneb valitud/salvestatud maksimumkiiruseni – tähise (5) värv ekraanil muutub nüüd VALGEST ROHELISEKS ja auto maksimumkiirus on taas piiratud.