Rikkerežiim - sõiduki käivituskatse

Sõiduki lülitumisel rikkerežiimi on sõidukit lubatud proovida käivitada üksnes juhul, kui kõik paistab visuaalsel ülevaatusel korras ja ollakse veendunud kütuselekete puudumises.

Kontrolli kõigepealt, et ega autost kütust ei leki. Ka kütuselõhna ei tohi olla.

Kui kõik tundub olevat korras ja kütuseleket ei ole, võib proovida autot käivitada.

Eemalda kaugjuhtimispult-võti ja ava juhiuks. Kui nüüd ilmub teade, et süüde on sees, vajuta käivitusnuppu. Seejärel sulge uks ja sisesta kaugjuhtimispult-võti. Auto elektroonilised süsteemid püüavad normaalseisundi taastada. Ürita autot käivitada.

Teate Ohutusrežiim Vt juhendit püsimisel ekraanil ei ole sõidukiga sõitmine ega sõiduki pukseerimine lubatud ning selle asemel tuleb tellida sõiduki äravedu. Varjatud kahjustused võivad muuta auto sõidu ajal juhitamatuks, isegi kui auto tundub väljastpoolt sõidukõlbulik.

 Hoiatus

Kui kuvatakse teade Ohutusrežiim Vt juhendit ja tunnete kütuse lõhna, ärge mitte mingil juhul püüdke autot uuesti käivitada. Väljuge kohe autost.

 Hoiatus

Ohutusrežiimil olevat autot ei tohi pukseerida. Auto tuleb treileril ära vedada. Volvo soovitab lasta auto vedada volitatud Volvo teenindusse.