Sõiduraja hoidmise abifunktsioon (LKA)*

Sõidurajalt lahkumise hoiatus aitab juhil kiirteedel ja muudel taolistel teedel teatud olukordades õigel sõidurajal püsida.

Sõidurealt kaldumise hoiatus LDW või LKA

Sõidurea abi on kahte versiooni.

  • LDW – Lane Departure Warning – hoiatab juhti helisignaali või pulseeriva rooliga.
  • LKA – Lane Keeping Aid (Lane Keeping Aid) – juhib auto tagasi oma sõiduritta ja/või hoiatab juhti helisignaali või pulseeriva rooliga.

Auto on varustatud ühega nendest kahest süsteemist – auto varustustaseme määravad riik ja mootori tüüp.

Kui te ei ole kindel, kas autol on LDW- või LKA-funktsioon:

  • avage menüüsüsteem MY CAR ja leidke Driver support systemLane Departure Warning näitab, kas autol on LDW, Lane Keeping Aid näitab, kas autol on LKA.

LKA tööpõhimõte

P4-1220-LKA - Princip
(Joonis on näitlik – see ei kujuta kindlat mudelit).

Kaamera tuvastab maantee/sõiduraja ääristusjooned.

Kui auto hakata ületama ääristusjoont, keerab sõiduraja hoidmise abifunktsioon pisut rooli ja juhib auto sõidurajale tagasi.

Kui auto jõuab sõidurea joonteni või ületab need, hoiatab sõiduraja hoidmise abifunktsioon juhti pulseeriva vibratsiooniga roolis.

 Hoiatus

LKA-funktsioon on vaid juhile abiks ega rakendu igasuguste sõidu-, liiklus-, ilma- või teeolude korral.

Juht vastutab alati sõiduohutuse tagamise ning kohaldatavate õigusnormide ja liikluseeskirjade järgimise eest.

  1. * Lisavarustus/tarvik.