Tuuleklaasi udu eemaldamine ja sulatamine

Tuuleklaasi elektrisoojenduse* ja defrosteri abil saab kiiresti tuuleklaasilt ja külgakendelt udu ja jäidet eemaldada.

P4-1220-Y55X-Max defroster setting in display
Valitud seadistus kuvatakse keskkonsooli ekraanil.
 1. Ikon röd cirkel 1Tuuleklaasi elektrisoojendus*
 2. Ikon röd cirkel 2Max. defroster
P4-1246 Button Defroster

Kui funktsioon on aktiivne, süttib defrosterinupul olev tuli.

Vajutage nuppu korduvalt, et vahetada erinevate tasemete vahel või desaktiveerida funktsioon.

Soojenduseta tuuleklaasidel on saadaval ainult üks sulatustase:
 • Õhuvool akendele - ekraanil süttib sümbol (2).
 • Lülitage funktsioon välja - ükski sümbol pole süttinud.
Soojendusega tuuleklaasidel on kaks sulatustaset:
 • Käivitage tuuleklaasi elektrisoojendus1 - ekraanil süttib sümbol (1).
 • Käivitage tuuleklaasi elektrisoojendus1 ja õhuvool akendele - ekraanil süttivad sümbolid (1) ja (2).
 • Lülitage funktsioon välja - ükski sümbol pole süttinud.

 Märkus

Soojendusega tuuleklaas ja IR aken võivad mõjutada transponderite ja muude ühendussüsteemide toimimist.

 Märkus

Kolmnurksel ala tuuleklaasi kummaski servas ei ole elektrisoojendust ja jää võib seal kauem sulada.

 Märkus

Elektrilise soojendusega tuuleklaasi toime on mootori automaatseiskamise korral blokeeritud.

Järgnev toimub ka siis, kui maksimaalse jääsulatuse funktsioon on niiskuse parimaks võimalikuks eemaldamiseks salongist sisselülitatud:

 • õhukonditsioneer lülitub automaatselt sisse
 • õhuringluse ja õhu kvaliteedi süsteem lülituvad automaatselt välja.

 Märkus

Ventilaator teeb maksimaalsetel pööretel töötades üsna palju müra.

Kui defroster välja lülitada, naaseb kliimaseade eelmiste seadistuste juurde.

 1. * Lisavarustus/tarvik.
 2. 1 Kui tahavaatepeeglis kuvatakse soojendusega esiklaasi aktiveerimisel sümbolit C, siis tuleb kompassi* kalibreerida.