Kütuse tankimine

Olulised tegurid tankimisel

Kütusepaagi korgi avamine/sulgemine

P3-sv60/V60H Tanklucka Varning + Lockparkering
Kütusepaagi korgi saab tankeluugi külge kinnitada.

Paagis võib kõrge välistemperatuuri korral tekkida teatav ülerõhk. Ava aeglaselt kork.

  • Asetada kork pärast tankimist tagasi ja keerata seda, kuni kostub üks või mitu klõpsatust.

Kütuse tankimine

Valige auto jaoks mõeldud kütus vastavalt kütuse tankeklapi siseküljel olevale identifikaatorile1.

Vaadake teavet heakskiidetud kütuste kohta jaotises bensiin ja diisel.

Ärge täitke paaki üle, vaid lõpetage tankimine kui pumba otsik esimest korda välja lülitub.

 Märkus

Kuuma ilmaga võib kütuse ülejääk paagist välja voolata.

Kütuse lisamine kanistrist2

Kui lisate kütust kanistrist, kasutage pakiruumis põrandaluugi all asuvat lehtrit.

Veenduge, et sisestate lehtritoru kindlalt täitetorusse. Täitetorul on avatav kork ja lehtritoru peab korgist mööda liikuma, enne kui saab kütust valama hakata.

  1. 1 Identifikaator, mis vastab CEN-i standardile EN16942, paikneb tankeklapi siseküljel ning esitatakse 2018. aasta lõpuks ka vastavatel kütusepumpadel ja tankeotsikutel terves Euroopas.
  2. 2 Kehtib ainult diiselmootoriga autole.