Häälvalimine – seaded

Häälvalimise süsteemi jaoks saab määrata mitmesuguseid seadeid.
  • Kasutajasäte - häälprofiili saab määrata MY CAR tavavaates, kui vajutate OK/MENU ja valite SettingsVoice control settingsUser setting. Valige Default või Trained user. Seade Trained user saab valida ainult siis, kui kõneõpe on läbitud.
  • Sünteetilise kõne kiirus - süsteemi dünaamilise (mitte eelsalvestatud) tekst kõneks süsteemi häält saab muuta MY CAR tavavaates, kui vajutate OK/MENU ja valite SettingsVoice control settingsRead out speed. Valige Fast, Medium või Slow.
  • Häälvalimise helitugevus – süsteemi kõne helitugevuse muutmiseks vajutage nuppu SOUND, keerake nupp TUNE asendisse Voice control volume ja vajutage nuppu OK/MENU. Kõne helitugevuse reguleerimiseks keerake nuppu TUNE ning seade salvestamiseks vajutage nuppu OK/MENU.