Juhi kõrvalistuja turvapadi – funktsiooni lubamine/blokeerimine*

Kaassõitjapoolne turvapadi saab desaktiveerida, juhul kui sõiduk on varustatud vastava lülitiga PACOS (Passenger Airbag Cut Off Switch).

Lüliti - PACOS

Juhi kõrvalistuja koha turvapadja lüliti (PACOS) asub armatuurlaual juhi kõrvalistuja poolses otsas ja on ligipääsetav parempoolse esiukse avamisel.

Veendu, et lüliti on vajalikus asendis. Lüliti ümberlülitamiseks tuleb kasutada kaugjuhtimispult-võtme muukliistu.

P3-1420-S60/V60/V60H/XC60-PACOS
Turvapadja lüliti asukoht.
  1. Ikon grå fyrkant AON – turvapadi on aktiveeritud. Kui lüliti on selles asendis, võivad kõik näoga sõidusuunas reisijad (lapsed ja täiskasvanud) ohutult eesmisele kaassõitjaistmele istuda.
  2. Ikon grå fyrkant BOFF – turvapadi on deaktiveeritud. Kui lüliti on selles asendis, võivad seljaga sõidusuunas lapsed ohutult eesmisele kaassõitjaistmele istuda.

 Hoiatus

Turvapadi on aktiveeritud (kaassõitjaiste):

Kui kaassõitja turvapadi on aktiveeritud, ei tohi selle istmele asetada seljaga sõidusuunas paigaldatavat turvatooli.

Turvapadi on desaktiveeritud (kaassõitjaiste):

Kui kaassõitja turvapadi on välja lülitatud, ei tohi näoga sõidusuunas istuvad lapsed ja täiskasvanud kaassõitja istmele istuda.

Ülaltoodud juhiste eiramisel võib lapse elu ohtu sattuda või esineda tõsiste vigastuste oht.

 Hoiatus

Kui autos on eesmise kaassõitja turvapadi, kuid mitte lülitit (PACOS) (Passenger Airbag Cut Off Switch), siis on turvapadi alati sisse lülitatud.

 Märkus

Kaugjuhtimispult-võtme keeramisel asendisse II kuvatakse näidikuplokis umbes 6 sekundiks turvapadja ohusümbol.

Seejärel ilmub katusepaneelile sümbol, mis näitab kaassõitja turvapadja olekut.

P3-1246-Overheadconsol – Passenger Airbag Enabled
Indikaator näitab, et kaassõitjapoolne turvapadi on aktiveeritud.

Katusekonsoolil olev ohusümbol näitab, et ees istuva kaassõitja turvapadi on aktiveeritud (vt eelmist joonist).

 Hoiatus

Ärge kunagi asetage näoga sõidusuunas paigaldatavat turvatooli esiistmele, kui turvapadi on aktiveeritud ning seda tähistav katusekonsooli sümbol P3 820 Symbol PACOS põleb. Selle nõuande mittejärgimine võib olla lapsele eluohtlik.
P3-1246-Overheadconsol – Passenger airbag off
Märgutuli näitab, et kaassõitjapoolne turvapadi on deaktiveeritud.

Katusekonsoolile ilmuv teade ja sümbol näitavad, et kaassõitja turvapadi on välja lülitatud (vt. eelnevat joonist).

 Hoiatus

Mitte võtta reisijaid juhi kõrvaisuja istmele juhul, kui laekonsoolil on kuvatud väljalülitatud turvapadja teavitus ega juhul kui turvapatjade süsteemi hoiatussümbol on kuvatud näidikuplokile. See tähendab, et süsteemis on tõsine tõrge. Pöördu teenindusse niipea kui võimalik. Volvo soovitab pöörduda volitatud Volvo teenindusse.

 Hoiatus

Ülaltoodud juhiste eiramisel võib autos sõitjate elu ohtu sattuda.
  1. * Lisavarustus/tarvik.

Seotud dokumendid