Parkimisabi süsteem Park assist syst* - toimine

Mootori käivitamisel aktiveeritakse parkimisabi süsteem automaatselt – lüliti toitetuli süttib. Kui parkimisabi on välja lülitatud, ei põle lülitis märgutuli.
P3-sv60/V60H Parkeringshjälp På-/Av-knapp
Parkimisabi toitenupp ja CTA*.

Kui autole on lisatud CTA, vilgub BLIS- ühe korra, seejärel saab parkimisabi nupu abil aktiveerida.

P3-sv60/V60H PAS-displaygrafik
Ekraan – näitab takistust ees vasakul ja taga paremal.

Keskkonsoolil olev ekraan kuvab ülevaate auto ja avastatud takistuse vahelisest suhtest.

Tähistatud sektorid näitavad, milline neljast andurist avastas takistuse. Mida lähemalt auto sümbolile on valitud sektor seda lähemal on auto takistusele.

Hoiatava heli sagedus suureneb, kui ees- või tagapool oleva takistuse ja auto vahemaa väheneb. Muu audiosüsteemist pärit heli lülitub automaatselt välja.

Kui kaugus on kuni 30 cm, muutub helisignaal pidevaks ja auto lähim aktiivne anduriväli täitub. Juhul kui avastatud takistus on nii ees kui taga pideva signaali alas, kõlab signaal eesmistest ja tagumistest kõlaritest vaheldumisi.

 Oluline

Mõned objektid, nt ketid, peened läikivad postid või madalad tõkked võivad jääda "signaali varju" alasse ja andurid ei pruugi neid ajutiselt avastada – sel juhul võib piiksumine pidevale toonile ülemineku asemel ootamatult katkeda.

Andurid ei suuda tuvastada kõrgeid objekte nagu nt etteulatuvad laadimisplatvormid.

  • Sellistes situatsioonides olge eriti tähelepanelik ja manööverdage autoga või muutke selle asendit eriti aeglaselt või katkestage pooleliolev parkimismanööver, sest oht sõidukeid või muid objekte vigasta on suur, kuna sellisel juhul pole anduritelt saadud teave alati usaldusväärne.
  1. * Lisavarustus/tarvik.