Püsikiiruse hoidja* ajutine väljalülitamine ja ooterežiimis olek

Püsikiiruse hoidja (CC – Cruise Control) aitab juhil hoida ühtlast sõidukiirust.

Funktsiooni on võimalik ajutiselt välja lülitada ja seada ooterežiimi.

P4-1420-Farthållare Rattknappar u LIM
Rooliratta juhtnupud ja näidikupaneel ilma kiirusepiirajata1 autodel.
P4-1220-Farthållare Rattknappar m LIM
Rooliratta juhtnupud ja näidikupaneel kiirusepiirajaga autodel1.
 1. Ikon röd cirkel 1Püsikiirushoidik – sisse/välja lülitamine.
 2. Ikon röd cirkel 2Ooterežiim lõpeb ja salvesatud kiirus taastub.
 3. Ikon röd cirkel 3 Ooterežiim
 4. Ikon röd cirkel 4Aktiveerige ja reguleerige kiirust.
 5. Ikon röd cirkel 5Valitud kiirus (HALL = ooterežiim).
 6. Ikon röd cirkel 6Kiirusehoidik aktiivne - VALGE sümbol (HALL = ooterežiim).

Ajutine väljalülitamine – ooterežiim

Püsikiirusehoidja ajutiseks mahavõtmiseks ja seadmiseks ooterežiimile:
 • Vajuta rooli nuppu Ikon avaktivering farthållare.
>Näidikuploki märgistus (5) ja sümbol (6) muutuvad VALGEST HALLIKS - kiirusehoidik on ajutiselt välja lülitatud.

Ooterežiim juhi vahelesegamise tõttu

Püsikiirushoidik lülitatakse ajutiselt välja ja ooterežiimile, kui:
 • juht vajutab pidurit
 • siduripedaali hoidmisel all kauem kui 1 minut2
 • käigukang/valits liigutatakse asendisse N
 • juht kasutab salvestatud kiirusest suuremat kiirust rohkem kui 1 minuti vältel.

Juht peab siis ise kiirust reguleerima.

Sõidukiiruse ajutine suurendamine näiteks möödasõiduks ei mõjuta püsikiirushoidiku seadeid – viimati salvestatud sõidukiirus taastub, kui gaasipedaal vabastatakse.

Automaatne ooterežiim

Püsikiirushoidik lülitatakse ooterežiimile, kui:
 • rattad kaotavad veojõu
 • pöörete arv on liiga madal/kõrge
 • kiirus langeb alla 30 km/h (20 mph).

Juht peab siis ise kiirust reguleerima.

 1. * Lisavarustus/tarvik.
 2. 1 Volvo esindusel on ajakohastatud andmed iga turunduspiirkonna kohta.
 3. 2 Kõrgema või madalama käigu lahutamine ja valimine ei mõjuta ooterežiimi.