Start/Stop*

Mõnel mootori ja käigukasti kombinatsioonil on olemas Start/Stop funktsioon, mis rakendub näiteks liiklusummikus või lubava fooritule ootamise ajal – mootor lülitub ajutiselt välja ja käivitub taas automaatselt, kui juht soovib sõitu jätkata.

Keskkonnakaitse on üks Volvo Car Corporationi põhiväärtustest, mis mõjutab kõiki meie tegevusi. Selle suundumuse tõttu on võetud kasutusele mitu energiasäästu võimaldavat funktsiooni, sealhulgas Start/Stop, mis kokkuvõttes vähendavad kütusekulu ja selle kaudu heitmeid.

Üldteave Start/Stop kohta

P3-1046 DRIVe S/S-funktion i kö
Mootor lülitub välja - on vaiksem ja puhtam.

Funktsioon Start/Stop annab juhile võimaluse sõita autoga keskkonnateadlikumalt, lülitades käigu võimalusel alati välja ja lastes mootoril võimaluse korral automaatselt seiskuda.

Sõiduki MY CAR menüüsüsteem pealkirjaga DRIVe sisaldab Volvo Start/Stop süsteemi teavet ning soovitusi säästlike juhtimisvõtete rakendamiseks.

Manuaal- või automaatkäigukast

Funktsioon Start/Stop toimib manuaal- ja automaatkäigukastiga auto puhul erinevalt.

  1. * Lisavarustus/tarvik.