Kaugkütte käivitamine* SMS-iga1

Kütusel töötava mootoriploki eelsoojenduse ja salongi soojendusega autodel pakub rakendus Volvo On Call samasid kütteseadme sättesuvandeid, mida saate kasutada ka auto sees mobiiliseadmega. Taimeri sätteid saab konfigureerida ka soovitud sätte saatmisel mobiiliseadme kaudu, vt kaugkütte käivitamine.

Võimalus juhtida auto kütteseadet mobiiliseadme kaudu tähendab mugavust kõigest SMS-i saatmise kuluga.

Soojenduse funktsioonile on määratud kaks aega, mida nimetatakse kirjelduses T1 ja T2. Need näitavad, millal on auto saavutanud määratud temperatuuri. Et ainult volitatud kasutaja saaks soojendust juhtida, peab SMS sisaldama auto registreerimisnumbrit2 ja Volvo On Call süsteemi PIN-koodi.

  1. * Lisavarustus/tarvik.
  2. 1 Volvo On Call* süsteemiga autod
  3. 2 Registreerimisnumber võib sisaldada nii suur- kui ka väiketähti.