Starteriaku - üldine

Käivitusaku on vajalik starteri aktiveerimiseks ja sõiduki muu elektrilise varustuse käitamiseks.

Käivitusaku on tavaline 12 V aku.

Aku kasutusea pikkusele ja toimimisele avaldavad mõju käivituste arv, aku tühjenemismäär, sõiduviis, sõiduolud, kliimatingimused jne.

 • Töötava mootori korral ära ühenda akut kunagi lahti.
 • Kontrolli, et akujuhtmed oleksid õigesti paigaldatud ja klemmid korralikult pingutatud.
Pinge (V)12
Külmkäivituse võimsus1 - CCA2 (A)

720

Suurus , p x l x k (mm)278×175×190
Võimsus (Ah)70

 Oluline

Funktsiooniga Start/Stop autode käivitusaku vahetamisel tuleb paigaldada EFB3-tüüpi aku.

 Oluline

Abiaku vahetamisel tuleb võtta kasutusele AGM4-tüüpi aku.

 Oluline

Kui vahetate autol aku, peab uuel akul olema kindlasti sama külmkäivitusvõime ja tüüp mis originaalakul (vt aku silti).

 Märkus

Käivitusaku hoidiku suurus peab vastama originaalaku mõõtmetele.

 Hoiatus

 • Akust võib eralduda väga plahvatusohtlikku gaasilist vesinikku. Käivitusjuhtme ebaõigel ühendamisel võib tekkida säde, millest võib piisata aku plahvatamiseks.
 • Ärge ühendage käivitusjuhtmeid kütusesüsteemi komponentide või liikuvate osadega. Olge kuumade mootoriosade juures ettevaatlik.
 • Aku sisaldab väävelhapet, mis võib tõsiseid põletusi tekitada.
 • Väävelhappe kokkupuutel silmade, naha või riietega pese kohe rohke veega. Kui hapet on silma pritsinud, pöörduda viivitamatult arsti poole.
 • Ärge suitsetage aku läheduses.

 Oluline

Käivitusaku või abiaku laadimiseks kasutage vaid kaasaegset ja kontrollitava laadimispingega akulaadijat. Kiirlaadimisfunktsioon võib akut kahjustada.

 Oluline

Kui järgmist juhist ei järgita, võib Infotainment-süsteemi energiasäästu funktsioon ajutiselt välja lülituda ja/või näidikuploki infoekraanile ilmuv teade käivitusaku laetuse kohta võib olla pärast välise aku või akulaadija ühendamist ajutiselt mittekohaldatav:

 • Auto põhiaku negatiivset akuklemmi ei tohi mitte kunagi kasutada välise aku või akulaadija ühendamiseks – maanduspunktina võib kasutada üksnes auto šassiid.

Vt. Auto käivitamine abiakuga kirjeldust juhtmeklambrite kinnituse kohta.

 Märkus

Aku korduv tühjenemine lühendab aku kasutusiga.

Aku kasutusiga sõltub mitmest tegurist, sealhulgas sõidutingimustest ja kliimast. Aku käivitusvõime aja jooksul järk-järgult väheneb ja seetõttu tuleb seda uuesti laadida, kui autot ei ole pikemat aega kasutanud või kui sellega tehakse ainult lühikesi sõite. Käivitusvõimet piirab ka väga külm ilm.

Aku hea seisukorra säilitamiseks on soovitatav sõita vähemalt 15 minutit nädalas või ühendada aku akulaadijaga, mis vähehaaval automaatselt laeb.

Aku kasutusiga on maksimaalne, kui seda hoitakse täielikult laetuna.

 1. 1 Vastavalt EN standardile.
 2. 2 Külmkäivituse amprid.
 3. 3 Enhanced Flooded Battery.
 4. 4 Absorbed Glass Mat.