Turvavöö - pealetõmbamine

Turvavöö mittekasutamisel võivad järsu pidurdamise tagajärjel tekkida tõsised vigastused. Veenduge, et sõidu ajal on kõikide reisijate turvavööd nõuetekohaselt kinnitatud.

Enne sõidu alustamist kinnitage turvavöö.

Tõmmake turvavöö aeglaselt välja ja lukusta, vajutades lukukeele lukku. Vali klõpsatus annab teada, et turvavöö on lukustunud.

P3-1020-S60 V60 Correct seat belt position in front seat
Nõuetekohaselt kinnitatud turvavöö.
P3-1020 S60 V60 Incorrect seat belt position in front seat
Valesti kinnitatud turvavöö. Turvavöö peab minema üle õla.
P3-1020-S60 V60 Seat belt height adjustment
Turvavöö kõrguse reguleerimine. Vajutage nupule ja seadistage turvavöö vertikaalsuunaliselt õigele kõrgusele. Seadke turvavöö võimalikult kõrgele, jälgides samas, et see ei suunduks üle teie kõri.

Tagaistmel on iga lukukeele jaoks oma lukk1.

Tähelepanu

Turvavöö lukustub ja seda ei saa välja tõmmata:
  • kui seda liiga kiiresti välja tõmmata
  • pidurdamisel ja kiirendamisel
  • kui auto on tugevasti kaldu.
  1. 1 Mõned riigid.