Kliimaseadme süsteem - veaotsing ja rikke kõrvaldamine

Õhukonditsioneeri süsteemi hooldamine ja remontimine tuleb lasta teostada esindusteeninduses.

Rikked ja toimimine rikke korral

Õhukonditsioneer sisaldab lekkekontrolli võimaldavat erivalguse käes helendavat ainet. Lekete tuvastamiseks kasutage ultraviolettvalgust.

Volvo soovitab lasta see toiming teostada volitatud esindusteeninduse poolt.

Külmutusainega R134a autod

 Hoiatus

Kliimaseadmesüsteem sisaldab rõhu all külmutusagensit R134a. Seda süsteemi võib teenindada ja remontida ainult volitatud teenindus.

Külmutusainega R1234yf autod

 Hoiatus

Kliimaseadmesüsteem sisaldab rõhu all külmutusagensit R1234yf. SAE J2845 (tehnikute koolitus mobiilse A/C-süsteemi külmutusagensite ohutu hoolduse ja sisalduse alal) nõuete kohaselt tohivad külmutusagensisüsteemi hooldada ja parandada ainult vastava väljaõppe ja sertifikaadiga tehnikud, et tagada süsteemi ohutus.

Seotud dokumendid