Start/Stop* - mootor käivitub automaatselt

Teatavate mootori ja käigukasti kooslusega mudeliversioonid on varustatud Start/Stop funktsiooniga, mis rakendub nt. ummikutes või peatumisel valgusfoori taga.

Automaatselt seiskunud mootor võib mõnel juhul uuesti käivituda ilma, et juht oleks otsustanud sõitu jätkata.

Järgmistel juhtudel käivitub mootor samuti automaatselt, kui juht ei ole vajutanud sidurit (manuaalkäigukast) või eemaldab jala pidurilt (automaatkäigukast):

TingimusedM/A1
Akendel tekib udu.M + A
Sisetingimused auto salongis erinevad seadeväärtustest.M + A
Esineb ajutine tugevvoolukiirendus või aku võimsus langeb alla madalaima lubatava taseme. M + A
Piduripedaali korduv vajutamine.M + A
Kapott on avatud2.M + A
Kui auto peatub automaatselt, ilma et oleks täiesti seisma jäänud, hakkab auto liikuma või suurendab pisut kiirust.M + A
Juhi turvavööd on avatud, kui käigukang on asendis D või N.A
Rooli liikumine2.A

Käigukang suunatakse D asendist S asendisse3, R või "+/-".

A
Juhiust on avatud käigu olles asendis D - Start/Stop - funktsiooni sisselülitumisest teavitatakse helina ja vastavasisulise tekstisõnumi teel.A

 Hoiatus

Ärge avage kapotti, kui mootor on automaatselt seiskunud – mootor võib ootamatult taas käivituda. Enne kapoti avamist lülitage mootor nupu START/STOP ENGINE abil välja.
  1. * Lisavarustus/tarvik.
  2. 1 M = käsilülituskäigukast, A = automaatkäigukast.
  3. 2 Ainult teatud mootoritega.
  4. 3 Sport-režiim.