Püsikiiruse hoidja* - ooterežiimi lülitamine

Püsikiiruse hoidja (CC – Cruise Control) aitab juhil hoida ühtlast sõidukiirust.

Alljärgnevalt on kirjeldatud lülitamist ooterežiimi.

P4-1420-Farthållare Rattknappar u LIM
Rooliratta juhtnupud ja näidikupaneel ilma kiirusepiirajata1 autodel.
P4-1220-Farthållare Rattknappar m LIM
Rooliratta juhtnupud ja näidikupaneel kiirusepiirajaga autodel1.
  1. Ikon röd cirkel 1Püsikiirushoidik – sisse/välja lülitamine.
  2. Ikon röd cirkel 2Ooterežiim lõpeb ja salvesatud kiirus taastub.
  3. Ikon röd cirkel 3 Ooterežiim
  4. Ikon röd cirkel 4Aktiveerige ja reguleerige kiirust.
  5. Ikon röd cirkel 5Valitud kiirus (HALL = ooterežiim).
  6. Ikon röd cirkel 6Kiirusehoidik aktiivne - VALGE sümbol (HALL = ooterežiim).

Kiirusehoidik lülitatakse välja roolinupuga (1) või mootori seiskamisega - seadistatud/salvestatud kiirus kustutatakse ja seda ei saa nupuga Ikon farthållare 5 taastada.

  1. * Lisavarustus/tarvik.
  2. 1 Volvo esindusel on ajakohastatud andmed iga turunduspiirkonna kohta.