Ekraanil olevad tähised

Ülevaade ekraani olekuväljal kuvatavatest tähistest.
P3-1346-Symbols on screen
Tegevuse/olekuväli.

Tegevuse/olekuväljal kuvatakse parasjagu aktiivseid tegevusi ning mõnedel juhtudel ka nende olekut. Kõiki olekutähiseid alati ei kuvata, sest välja suurus on piiratud.

TähisSpetsifikatsioon
P3-1346-x60-Symbol-BT connecting
Looge internetiühendus Bluetooth® i kaudu.
P3-1346-x60-Symbol-BT connected
Internetiühendus Bluetooth®i kaudu loodud.
P3-1346-x60-Symbol-BT not connected
Internetiühendus Bluetooth®i kaudu pole loodud.
P3/P4-1420-Symbol-WiFi-connecting
Looge internetiühendus Wi-Fii kaudu.
P3-1346-x60-Symbol-WiFi-connected
Internetiühendus Wi-Fii kaudu loodud.
P3/P4-1420-Symbol-WiFi-connection failed
Internetiühendus Wi-Fii kaudu pole loodud.
P3-1346-x60-Symbol-Car modem connecting

Loob Interneti-ühenduse automodemi abil*1.

Tulbad näitavad mobiilivõrgu signaalitugevust ja tulpade all kuvatakse ühendusviis.

P3-1346-x60-Symbol-connection type
Loob internetiühenduse auto modemi*1 abil.
P3-1346-x60-Symbol-Car modem not connected
Internetiühendus auto modemi*1 kaudu loodud.
P3-1346-x60-Symbol-Roaming
Auto modem*1, mis loob Interneti-ühenduse rändlusteenuse (kasutuseks välismaistes võrkudes) abil.
P3-1346-x60-Symbol-position sending
Asukohateabe jagamise ajal on ekraanile kuvatud see sümbol.
P3-1346-x60-Symbol-phone-connected
Telefon on autoga ühendatud.
P3-1346-x60-Symbol-phone-missed call
Vastamata kõne.
P3-1346-x60-Symbol-phone-ongoing call
Kõne on pooleli.
P3-1346-x60-Symbol-phone-message recieved
Lugemata tekstsõnum.
P3-1346-x60-Symbol-microphone muted
Mikrofon on välja lülitatud.
P3-1346-x60-Symbol-sound muted
Heli on vaigistatud (MUTE).
P3-P4-VOC-1420-Symbol-SOS
SOS teenus*1 on aktiivne.
P3-P4-VOC-1420-Symbol-ON CALL
ON CALL teenus*1 on aktiivne.
  1. * Lisavarustus/tarvik.
  2. 1 Ainult autod, millel on teenus Volvo On Call.