MY CAR

MY CAR on menüüallikas, millega saab hallata paljusid auto funktsioone, nt funktsiooni City Safety™, lukke ja alarme, automaatset ventilaatorikiirust, kella seadeid jne.

Teatud funktsioonid kuuluvad standardvarustusse, mõned on lisavarustuses - ka funktsioonide valik erineb riigiti.

Kasutamine

Menüüdes navigeeritakse nuppude abil, mis asuvad keskkonsoolil või rooli parempoolsel klahvistikul*.

EXIT funktsioonid

Olenevalt funktsioonist, millel kursor asub nupu EXIT vajutamisel, ning menüü tasandist, võib toimuda üks järgmistest:

  • kõnest keeldutakse
  • hetkel toimiv funktsioon katkeb
  • sisestatavad tähemärgid kustuvad
  • viimati tehtud valikud tühistatakse
  • liigutakse menüüsüsteemis ülespoole.

Kui hoiate nuppu EXIT alla, viiakse teid menüü MY CAR tavavaatele, või kui olete juba tavavaates, kõrgeimale menüütasemele (peamine menüüallikas).

  1. * Lisavarustus/tarvik.