Elektrooniline stabiilsusabisüsteem (ESC) - üldine

Stabiilsussüsteem ESC (Electronic Stability Control) aitab juhil külglibisemist vältida ja parandab auto veojõudu.
Px-1420-Antisladd symbol ESC - tabell

ESC-süsteemi aktiveerumisest pidurdamise ajal annab märku pulseeriv heli. Auto võib gaasipedaali vajutamisel aeglasemalt kiirendada kui eeldatakse.

 Hoiatus

  • Stabiilsussüsteem ESC on abivahend, mis lihtsustab sõitmist ja suurendab ohutust, kuid ei pruugi kõigis liiklus-, ilmastiku- ja teeoludes toimida.
  • ESC ei vabasta juhti kohustusest olla valvas ja tähelepanelik. Juht vastutab alati ohutu sõidu, sobiva sõidukiiruse ja piisava vahemaa hoidmise eest teistest sõidukitest ning peab alati järgima kehtivaid liikluseeskirju.

ESC-süsteem hõlmab järgmisi rakendusi.

  • Külglibisemiskontroll
  • Kaapimiskontroll
  • Veojõukontroll
  • Mootori veojõukontroll – EDC
  • Veojõu jaotus kurvides - CTC (Corner Traction Control - CTC)
  • Haagise stabiilsusabi - TSA

Külglibisemiskontroll

Funktsioon kontrollib eraldi iga ratta veo- ja pidurdusjõudu auto stabiliseerimiseks.

Kaapimiskontroll

Funktsioon ei lase veorattal kiirenduse ajal teepinnal kaapida.

Veojõukontroll

Funktsioon on aktiivne väikesel kiirusel ja kannab jõu üle kaapivalt veorattalt mittekaapivale veorattale.

Mootori veojõukontroll – EDC

EDC (Engine Drag Control) hoiab ära soovimatu rataste lukustumise, mis juhtub näiteks pärast käiguvahetust madalamale käigule või pidurdamisel mootoriga madalamatel käikudel sõitmise korral libedal teel.

Rataste blokeerumine sõidu ajal võib muuhulgas halvendada auto juhitavust.

Veojõu jaotus kurvides – CTC*

CTC kompenseerib alajuhitavust ja võimaldab tavalisest paremat kiirendist kurvides, vältides sisemise ratta libisemist, millest on abi näiteks kiirtee liiklusega liitumisel.

Haagise stabiilsusabi* - TSA1

Trailer Stability Assist funktsioon on ette nähtud auto ja haagise stabiliseerimiseks, kui need hakkavad lengerdama. Lisainfot vt Haagisega sõitmine*.

 Märkus

Funktsioon lülitub välja, kui juht valib režiimi Sport.
  1. * Lisavarustus/tarvik.
  2. 1 Trailer Stability Assist kuulub Volvo originaal-haakekonksu komplekti.