Kiirusepiiraja - töölelülitamine

(Speed Limiter) sarnaneb tagurpidi töötava kiirusehoidikuga – juht reguleerib auto sõidukiirust gaasipedaaliga, kuid tal pole võimalik eelvalitud kiirusepiiraja piirkiirust juhuslikult ületada.
P3-1246-312h-Fartbegränsare Rattknappar
Roolil olev klahvistik ja näidikuplokk.
  1. Ikon röd cirkel 1Kiirusepiiraja – sisse/välja.
  2. Ikon röd cirkel 2Ooterežiim lõpeb ja salvesatud kiirus taastub.
  3. Ikon röd cirkel 3 Ooterežiim.
  4. Ikon röd cirkel 4Aktiveerige ja reguleerige maksimaalset kiirust.
  5. Ikon röd cirkel 5Valitud kiirus.
  6. Ikon röd cirkel 6Kiirusepiiraja aktiivne.

Lülita sisse ja aktiveeri

Kui kiirusepiiraja on aktiivne, kuvatakse selle sümbolit (6) koos tähisega (5) näidikuplokis seatud maksimaalse kiiruse juures.

Lubatud suurima kiiruse saab mällu salvestada nii seismise kui sõidu ajal.

Sõidu ajal

Vajuta roolil olevat nuppu P3-1020-sv60 Symbol txt Speed LIMiter kiirusepiiraja sisselülitamiseks.
Näidikuplokis süttib kiirusepiiraja sümbol (6).
Kui auto sõidab suurima soovitud kiirusega: Vajutage roolinuppu Ikon farthållare 2 või Ikon farthållare 3, kuni näidikuplokis kuvatakse sobiva maksimumkiiruse juures tähis (5).
Nüüd on kiirusepiiraja aktiivne ja valitud maksimumkiirus on salvestatud mällu.

Auto seistes

Vajuta roolil olevat nuppu P3-1020-sv60 Symbol txt Speed LIMiter kiirusepiiraja sisselülitamiseks.
Liikuge nupuga Ikon farthållare 2, kuni näidikuplokis kuvatakse sobiva maksimumkiiruse juures tähis (5).
Nüüd on kiirusepiiraja aktiivne ja valitud maksimumkiirus on salvestatud mällu.

Seotud dokumendid