Internet-kaart1 – sihtkoha sisestamine

Reisi plaanimiseks sisestage sihtkoht.

Allika tavavaates järgmiste suvandite avamiseks vajutage nuppu OK/MENU ja valige Set destination.

P3/P4-1420-IMAP-menu-Set destination

Avaleht

Menüüsuvandi Home all saab süsteem talletada suvalise asendi. Funktsioon kuvatakse iga kord, kui asukoht salvestatakse.

 • Save location as home + OK.

Sihtkohta juhendamise aktiveerimine Home.

 • Tõstke esile Home + OK.

Aadress

Juhendamisega teekonna saamiseks piisab linna sisestamisest - süsteem juhendab kesklinna.

 Märkus

Linna või piirkonna mõiste võib riigiti või isegi sama riigi piires erineda. Mõnel juhul viitab see vallale ja mõnel juhul rajoonile.

Aadressi alusel sihtkoha otsimiseks saab kasutada järgmist otsingukriteeriumit.

 • Country: - sisestage riik.
 • City: - sisestage linn.
 • Street: - sisestage aadress.
 • Number: - valige majanumber.

Huvipunkt (POI)

POI suvandite otsimiseks saate sisestada ühe järgmistest menüüvalikutest.

 • Nime alusel
 • By category
 • Auto läheduses
 • Sihtkoha läheduses
 • Kaardil oleva punkti läheduses

Kaardikujutise lugemise raskendamise vältimiseks on korraga ekraanil kuvatavate POI-de arv piiratud - piirkonna suurendamine annab võimaluse vaadata mitut POI-d.

POI-de ekraanisuvandite kohta saate lisateavet teemast Kaardisuvandid.

Erinevate POI-de sümbolite näited leiate jaotisest Interneti-kaart1 – huvipunktide (POI) sümbolid.

Salvestatud asukoht

Siin paiknevad sihtkohad ja asukohad, mis on salvestatud menüüs "Salvesta".

Salvestatud siht- ja asukohti saab seadistada.

 • Set single destination
 • Edit
 • Delete
 • Delete all.

Eelmised sihtkohad

Siia salvestatakse eelnevalt kasutatud sihtkohad. Tõstke üks neist esile + OK ja tehke üks järgmistest valikutest.

 • Set single destination
 • Information
 • Save
 • Delete
 • Delete all.

Postiindeks

Sihtkohtade otsimiseks postiindeksi alusel.

 Märkus

Postiindeksi esitusviis võib turgude või piirkondade lõikes erineda.

Laius- ja pikkuskraadid

Sihtkoha sisestamiseks GPS-koordinaatide alusel.

Esmalt otsustage, millist meetodit GPS-koordinaatide sisestamiseks kasutada, milleks tõstke esile Format: + OK. Seejärel tõstke esile üks järgmistest suvanditest + OK.

 • DD°MM'SS'' - asukoht kraadi, minuti ja sekundi täpsusega.
 • Decimal - asukoht kümnendarvu täpsusega.

Seejärel sisestage GPS-koordinaadid ning valige üks järgmistest valikutest.

 • Set single destination
 • Save

Punkt kaardil

Kuvab kaardi, kus praegune asukoht on märgitud kursoriga.

Kaardi mõõtkava muutmiseks keerake nuppu TUNE.

 1. Kaardi liigutamiseks (sirvimiseks) kasutage numbriklahve, vt Internet-kaart1 – sirvimismenüü.
 2. Kui soovitud asukoht on leitud, vajutage nuppu OK.
P3/P4-1420-IMAP-menu-Set destination-Around point on map
Kursori asukoht on tähistatud nimega.

Seejärel valige üks järgmistest suvanditest ja kinnitage valik nupuga OK.

 • Set single destination
 • Save
 1. 1 Kehtib teatud mudelitel.