Ventilaator

Niiskuse kogunemise vältimiseks klaasidele peab ventilaator pidevalt puhuma.

 Märkus

Kui ventilaator on täielikult välja lülitatud, ei ole konditsioneer sees - mis võib tekitada akendele udu.

Ventilaatori nupp

P3-1246-S60/V60/V60H Button fan

Keera ventilaatori kiiruse suurendamiseks või vähendamiseks nuppu. AUTO režiimi valimise korral toimub puhuri intensiivsuse valimine automaatselt - puhuri eelnevalt valitud töörežiim deaktiveeritakse.