Kokkupõrke hoiatussüsteem* - toimimine

Kokkupõrkehoiatus koos automaatse pidurdamise ning jalgratturi ja jalakäija tuvastamise funktsiooniga (Collision Warning with Auto Brake and Cyclist and Pedestrian Detection) on seade, mis aitab juhti olukordades, kus eksisteerib jalakäijale, jalgratturile või sõidukile otsasõitmise oht või kokkupõrke oht samas suunas eessõitva või seisva sõidukiga.
P4-1220-Collision Warning - Komponentplacering Sedan
Talitluse ülevaade1.
  1. Ikon röd cirkel 1Audiovisuaalne hoiatussignaal kokkupõrkeohu korral.
  2. Ikon röd cirkel 2Radariandur2
  3. Ikon röd cirkel 3Kaameraandur

Kokkupõrkehoiatus koos automaatse pidurdamisega rakendub kolmes etapis järgnevalt:

  1. Kokkupõrke hoiatus
  2. Pidurdusabi3
  3. Automaatne pidurdus3

Kokkupõrke hoiatussüsteem ja City Safety™ (linnaliikluse ohutussüüsteemi) funktsioonid täiendavad teineteist.

1 - Kokkupõrkehoiatus

Esmalt hoiatatakse juhti võimalikust kokkupõrke ohu tekkimisest.

Kokkupõrkehoiatuse süsteem suudab tuvastada jalakäijaid, jalgrattureid või sõidukid, mis seisavad paigal või liiguvad teie autoga samas suunas ning asuvad teie ees.

Jalakäijale otsasõidu ohu või teise sõidukiga kokkupõrke ohu korral teavitatakse juhti sellest vilkuva punase hoiatussignaali (1) ja helisignaaliga.

2 - Pidurdusabi2

Kokkupõrkeohu jätkuval suurenemisel pärast kokkupõrke ohust teavitavate signaalide edastamist rakendub pidurdusabi.

Sellega valmistatakse pidurisüsteem ette järsuks pidurdamiseks pidurite sujuval rakendamisel, mis võib kaasa tuua kerge nõksatuse.

Piduripedaali piisavalt kiirel vajutamisel rakendub täispidurduse funktsioon.

Kui süsteem leiab, et pidurdustugevus pole kokkupõrke vältimiseks piisav, võimendab pidurdusabi ka juhipoolset pidurdamist.

3 - Automaatne pidurdus2

Lõpuks rakendub automaatse pidurduse süsteem.

Kui juht ei ole ikka veel reageerinud ning kokkupõrge on väga lähedal, rakendub automaatne pidurdusfunktsioon olenemata sellest, kas juht vajutab pidurit või mitte. Sellisel juhul rakenduvad pidurid suurima võimaliku pidurdusjõuga selleks, et vähendada kokkupõrkekiirust või piiratud pidurdusjõuga juhul, kui sellest piisab kokkupõrke ärahoidmiseks. Jalgratturite puhul võidakse hoiatus esitada ja äkkpidurdamine sooritada liiga hilja või samaaegselt.

 Hoiatus

Kokkupõrke hoiatussüsteem ei rakendu igasuguste sõiduolude, liikluse, ilmastiku või teeolude korral. Kokkupõrke hoiatussüsteem ei reageeri sõidukitele, mis sõidavad vastassuunas, ega loomadele.

Hoiatus aktiveeritakse ainult väga suure kokkupõrkeohu korral. Käesolevas jaotises "Funktsioon" ja jaotises "Piirangud" tutvustatakse piiranguid, millest juht peab olema teadlik enne automaatpiduri ja kokkupõrke hoiatussüsteemi kasutamist.

Jalakäija või jalgratturi eest hoiatamise ja pidurdamise funktsioon lülitub välja, kui sõidukiirus ületab 80 km/h (50 mph).

Jalakäijate ja jalgratturite eest hoiatamine ja pidurite rakendamine ei toimi pimedas ja tunnelis sõidu ajal, isegi juhul, kui tänavavalgus on sisse lülitatud.

Automaatpidurifunktsioon võib kokkupõrke ära hoida või kokkupõrkekiirust vähendada. Pidurite täieliku toime tagamiseks peab juht alati pidurit vajutama - isegi juhul, kui automaatpidur rakendub.

Ärge jääge kunagi kokkupõrkehoiatust ootama. Juht vastutab alati nõuetekohase pikivahe ja kiiruse kasutamise eest - isegi juhul, kui kokkupõrke hoiatus koos automaatpiduriga on kasutusel.

  1. * Lisavarustus/tarvik.
  2. 1 Pilt on illustratiivne; üksikasjad olenevad konkreetsest mudelist.
  3. 2 Ainult versiooni 2 korral.
  4. 3 Ainult versiooni 2 korral.