Kohanduv püsikiirusehoidja* - ülevaade

Kohanduv püsikiirushoidik (ACC – Adaptive Cruise Control) aitab juhil hoida ohutut pikivahet eessõitva autoga.

Kohanduva püsikiirusehoidja toime ja rooli klahvistik sõltub sellest, kas sõiduk on varustatud kiirusepiirajaga1.

Kohanduv püsikiirusehoidja koos kiirusepiirajaga

P4-1220-ACCmedSL Rattknappar
 1. Ikon röd cirkel 1Püsikiirushoidik – sisse/välja lülitamine.
 2. Ikon röd cirkel 2Ooterežiim lõpeb ja salvesatud kiirus taastub.
 3. Ikon röd cirkel 3 Ooterežiim
 4. Ikon röd cirkel 4Ajavahemik – suurendamine/vähendamine.
 5. Ikon röd cirkel 5Aktiveerige ja reguleerige kiirust.
 6. Ikon röd cirkel 6 Salvestatud kiiruse juures roheline tähis (VALGE = ooterežiim).
 7. Ikon röd cirkel 7Ajavahemik
 8. Ikon röd cirkel 8 ROHELISE sümboliga on ACC aktiivne (VALGE = ooterežiim).

Kohanduv püsikiirusehoidja ilma kiirusepiirajata

P4-1220-ACCutanSL Rattknappar
 1. Ikon röd cirkel 1Ooterežiim lõpeb ja salvesatud kiirus taastub.
 2. Ikon röd cirkel 2 Püsikiirushoidik – sisse/välja lülitamine või ooterežiimil.
 3. Ikon röd cirkel 3Ajavahemik – suurendamine/vähendamine.
 4. Ikon röd cirkel 4Aktiveerige ja reguleerige kiirust.
 5. Ikon röd cirkel 5(Pole kasutusel)
 6. Ikon röd cirkel 6 Salvestatud kiiruse juures roheline tähis (VALGE = ooterežiim).
 7. Ikon röd cirkel 7Ajavahemik
 8. Ikon röd cirkel 8 ROHELISE sümboliga on ACC aktiivne (VALGE = ooterežiim).
 1. * Lisavarustus/tarvik.
 2. 1 Volvo esindusel on ajakohastatud andmed iga turunduspiirkonna kohta.