Parktuled

Parktuled lülitatakse sisse esitulede juhtnupu abil.
P3-1320 Parking lights, 4-position handle
Esitulede lüliti on parktulede asendis.

Keerake nupp asendisse P4-1246 Symbol Positions-/parkeringsljus (numbrimärgi valgustus lülitub samal ajal sisse).

Kui auto elektrisüsteem on süüteasendis II või kui mootor töötab, siis lülituvad gabariiditulede asemel sisse päevatuled.

Kui õues on pime ja tagaluuk avatakse, süttivad auto tagumised gabariidituled, et tagant tulevaid autosid hoiatada. See toimub olenemata nupu või auto süütevõtme asendist.

Kui sõidate kauem kui 30 sekundit kiirusel maksimaalselt 10 km/h (ligikaudu 6 miili tunnis) või kui kiirus ületab 10 km/h (ligikaudu 6 miili tunnis), lülitatakse sisse päevatuled ja kombineeritud näidikupaneelil kuvatakse Vali tulede lüliti lähteasend, mis palub teil valida muu režiimi kui P4-1246 Symbol Positions-/parkeringsljus.

Seotud dokumendid