Hääljuhtimine – mobiiltelefon

Kasutage hääljuhtimist a Bluetooth®-ühendusega telefoniga kontaktile helistamiseks või numbri valimiseks.

Järgmised dialoogid on ainult näited. Süsteemi esitatavad vastused võivad olenevalt olukorrast erineda.

Numbri valimine

Süsteem saab aru numbritest 0 (null) kuni 9 (üheksa). Numbreid võib süsteemile öelda üksikult, mitme kaupa või kõik numbrid korraga. Süsteem ei suuda tuvastada suuremaid numbreid kui 9 (üheksa), näiteks pole võimalik kasutada numbreid 10 (kümme) või 11 (üksteist).

Järgmine häälkäskudega dialoog on numbrite valimiseks.
Kasutaja alustab dialoogi, öeldes: ".Numbri valimine".
Süsteem vastab: "Öelge number".
Öelge telefoninumbris olevad numbrid (ükshaaval, nt "Kuus-kaheksa-seitse" jne).
Pausi ajal kordab süsteem viimase numbrite rühma.
Jätka numbrite ütlemist. Kui kogu number on öeldud, lausuge lõpuks: "OK".
Süsteem valib numbri.

Võite lausutud numbrit ka muuta, öeldes "Paranda" (kustutab viimati lausutud numbrid) või "Kustuta" (kustutab kõik lausutud numbrid). Kui ütlete "Korda", loeb süsteem kogu lausutud numbri ette.

Kontaktile helistamine

Järgmine häälkäskudega dialoog on telefoniraamatus olevale kontaktile helistamiseks.
Kasutaja alustab dialoogi, öeldes: ".Kontaktile helistamine".
Süsteem vastab: "Öelge nimi".
Öelge kontakti nimi.
Kui leitakse ainult üks kontakt, helistab süsteem sellele kontaktile. Mitme kontakti leidmisel annab süsteem juhiseid õige kontakti leidmiseks.

Kui sellele kontaktile on telefoniraamatus mitu numbrit sisestatud, siis võite näiteks pärast nime lausumist öelda Mobiil (Mobile) või Töö (Work), et süsteemi abistada.

Veel käske

Mobiiltelefoni häältuvastussüsteemi käsklused leiate MY CAR tavavaates, kui vajutate OK/MENU ja valite SettingsVoice control settingsCommand listPhone commands.