Interneti-kaart1 – üksikasjalik marsruuditeave

Siin on näidatud marsruudi iga lõigu juhtpunktid, nt peale-/mahasõidud ja ristmikud.

Üksikasjaliku marsruuditeabe nägemiseks vajutage allika tavavaates nuppu OK/MENU ja valige RouteRoute overview.

P3/P4-1420-IMAP-menu-Detailed route details
Üksikasjalik marsruuditeave.

Marsruut sihtkohta koosneb erinevatest alajaotistest, mis sisaldavad erinevaid juhtpunkte, nagu sirged lõigud, mahasõidud, ristmikud, libedad teed jne. Kasutage alajaotistes liikumiseks nuppe Next/Previous.

Ekraanil kuvatakse asukoht kaardil, nimetus, kaugus ja huvipunktid. Kuvatakse kahe juhtpunkti vaheline kaugus ning sõiduki lähenemisel juhtpunktile allaloendust ei toimu.

  1. 1 Kehtib teatud mudelitel.