Õhu kvaliteet – Clean Zone Interior Package (CZIP)*

CZIP hõlmab mitmeid uuendusi sõiduki reisijateruumi puhtana hoidmiseks, seda isegi allergiate ja astma all kannatavate isikute vajadusi silmas pidades.
See sisaldab järgmist:
  • Ventilaatori täiustatud funktsioon - ventilaator hakkab tööle, kui auto kaugjuhtimispuldist avatakse. Ventilaator täidab salongi puhta õhuga. See funktsioon käivitub vajadusel ning lülitub pärast teatud aega või salongiukse avamist automaatselt välja. Ventilaatori töötamisaeg väheneb järkjärgult tänu vajadusel vähenemisele, kuni auto on 4 aastane.
  • Õhu kvaliteedi juhtsüsteem IAQS on täisautomaatne süsteem, mis joiab õhu reisijateruumis saastest puhtana.
  1. * Lisavarustus/tarvik.