Ratta vahetus - paigaldamine

Ratas tuleb alati paigaldada korralikult.

Paigaldamine

 Hoiatus

Ärge minge auto alla, kui see on tungrauaga üles tõstetud.

Kaassõitjad peavad tungrauaga ülestõstetavast autost väljuma. Kui peate ratast liikluskeskkonnas vahetama, peavad kaasreisijad ohutus kohas viibima.

Puhasta ratta ja rummu kontaktpinnad.

Aseta ratas kohale. Pinguta rattapoldid korralikult.

Ärge kasutage rattapoltide keermetel määrdeainet.

Lase auto alla, nii et rattad ei saaks pöörelda.

P3X-1020-Tighten the lug nuts
Kinnita rattapoldid ristamisi. Oluline on, et rattapoldid kinnitatakse korralikult. Pingutusmoment on 140 Nm. Kontrolli pingutusmomenti momentvõtmega.
Asetage rattapoltide plastkatted tagasi.
Paigaldada täismõõdus ilukilbid.

 Märkus

  • Täispumbatud rehvi ventiilile paigaldage alati tolmukate, et kruus, pori vms ventiili ei kahjustaks.
  • Kasutage alati plastmaterjalist tolmukatteid. Metallist tolmukatted võivad roostetada ja neid võib olla raske lahti keerata.

 Märkus

Ilukilbi ventiiliava tuleb asetada paigaldamisel rattapöial oleva ventiiliga kohakuti.

Teist mõõtu rehvide kasutamine

Rehvimõõtude muutumisel võtke tarkvara uuendamiseks ühendust volitatud Volvo teenindusega. Enne suurema või väiksema mõõduga rehvidele üleminekut (sh suve- ja talverehvid) tuleb võib-olla uus tarkvara alla laadida.