Tunnelkonsool - 12 V pistikupesad

Elektripistikud (12 V) asuvad topsihoidiku kõrval ja tunnelkonsooli taga.
P3-1246-S+V60/V60H 12-volt socket in front part of center consol
12 V pistikupesa tunnelkonsoolis, esiistmel.
P3-1220-s+v60 12 V socket back of tunnel console
12 V pistikupesa tunnelkonsoolis, tagaistmel.

Elektritoite pistikupesa võib kasutada mitmesugusteks 12 V-ga töötavate tarvikute jaoks, nt ekraanid, pleierid ja mobiiltelefonid. Pistikupesa pingestamiseks peab kaugjuhtimispult olema keeratud asendisse I.

 Hoiatus

Kui pesa ei kasutata, jätke alati pistik pessa.

 Märkus

Kliimaseade võib aktiveerida lisavarustuse ja tarvikud, nt ekraanid, muusikamängijad ja mobiiltelefonid, mis on ühendatud mõnda salongi 12 V pistikupessa, ka siis, kui puldivõti on eemaldatud või kui auto on lukustatud, nt seisukütteseadme aktiveerimisel eelseadistatud ajal.

Seetõttu tuleb lisavarustus ja tarvikud pistikupesadest lahutada, kui neid ei kasutata, vastasel juhul võib aku nende sisselülitumisel tühjaks saada!

 Oluline

Maksimaalne lubatud voolutugevus pesa kohta on 10 A (120 W), kui korraga kasutatakse üht pistikupesa. Tunnelkonsooli mõlema pistikupesa samaaegsel kasutamisel võib rakendada 7,5 A (90 W) pistikupesa kohta.

Kui ajutise rehviremondikomplekti kompressor ühendada ühte kahest pesast, ei tohi teise muid voolutarbijaid ühendada.

 Märkus

Ajutise rehviremondi kompressor on Volvo poolt testitud ja heaks kiidetud.