Aktiivne parkimisabi Park Assist Pilot (PAP)* - toimimine

Aktiivne parkimisabi (PAP – Park Assist Pilot) abistab juhti auto parkimisel, kontrollides kõigepealt, kas parkimisruum on piisavalt suur ning seejärel, keerates rooliratast, juhib auto parkimiskohale.

Näidikupaneelil kasutatakse sümboleid, graafikat ja teksti, kui tuleb näidata erinevate toimingute vajalikkust.

 Märkus

Pidage meeles, et teatavates rooliratta asendites võivad kombineeritud mõõteriistaploki juhised olla varjatud, kui pöörate rooli parkimismanöövrite tegemisel.

1 – otsing ja mõõtude kontrollimine

P4-1220-Fickparkeringshjälp Scan + Stop

 Märkus

Parkimisabi mõõdab kaugust ja pöörab rooli – juhi ülesanne on teha järgmist.

 • Jälgida hoolikalt auto ümbrust
 • järgige kombineeritud juhtpaneelil väljatoodud juhiseid
 • Vahetada käiku (tagurpidi/edasi)
 • Hoida ohutut kiirust
 • Pidurdada ja peatada auto

 Märkus

Kui PAP otsib parkimiskohta, peaks auto ja parkimiskohtade vahemaa olema 0,5-1,5 m (1,6–5,0 jalga).

PAP funktsioon otsib parkimiskohta ja kontrollib, kas see on mahutavuselt piisavalt suur. Toimige järgnevalt:

P3-1346-Knapp PAP

1. PAP-i aktiveerimiseks vajutage seda nuppu ja ärge sõitke kiiremini kui 30 km/h (20 mph).

2.Jälgige näidikupaneeli ning olge valmis autot peatama, kui graafilised ja tekstiteated seda nõuavad.
3.Peatage auto, kui seda nõuavad joonis- ja tekstiteade.

 Märkus

PAP otsib lähedusest parkimiskohta, kuvab juhised ja suunab auto parkimiskohale kaassõitja tänavapoolel. Kuid vajaduse korral võib auto parkida ka juhipoolsele tänavapoolele.

 • Aktiveerige juhipoolne suunatuli – seejärel otsib süsteem sellelt auto poolelt parkimiskohta.

2 - Sissetagurdamine

P4-1220-Fickparkeringshjälp Backning

Tagurdamise faasis juhib PAP auto parkimiskohale. Edasi tehke järgmist.

 1. Kontrollige, kas ala auto taga on vaba, seejärel lülitage sisse tagurpidikäik.
 2. Tagurdage aeglaselt ja ettevaatlikult, ilma rooliratast puudutamata ning mitte suurema kiirusega kui 7 km/h (4 mph).
 3. Jälgige näidikupaneeli ning olge valmis autot peatama, kui graafilised ja tekstiteated seda nõuavad.

 Märkus

 • Kui PAP-funktsioon on aktiveeritud, hoidke käed roolist eemal.
 • Veenduge, et rool saab vabalt liikuda ega ole takistatud.
 • Optimaalsete tulemuste saavutamiseks - oodake, kuni rool on end pööranud, enne kui alustate edasi/tagasi sõitmist.

3 - Paigutamine

P4-1220-Fickparkeringshjälp Fixering

Kui auto on parkimiskohale tagurdatud, tuleb see välja joondada ja õigesti paigutada.

 1. Lülitage sisse esimene käik või lükake käigukang asendisse D, oodake kuni rooliratas keeratakse välja ja seejärel sõitke aeglaselt edasi.
 2. Peatage auto, kui seda nõuavad joonis- ja tekstiteade.
 3. Lülitage sisse tagurpidikäik ja tagurdage aeglaselt kuni joonis- ja tekstiteade käsevad teil peatuda.

Kui auto on pargitud, lülitub funktsioon automaatselt välja ning kuvatakse vastavad joonised ja tekst. Juhil võib osutuda vajalikuks asendit parandada. Ainult juht saab kindlaks määrata, kas auto on õigesti pargitud.

 Oluline

Kui PAP kasutab andureid, on hoiatusvahemaa lühem võrreldes sellega, kui andureid kasutab parkimisabi.
 1. * Lisavarustus/tarvik.