BLIS* - toimimine

BLIS (Blind Spot Information) funktsioon aitab juhil jälgida pimedas nurgas toimuvat sõitmisel tihedas liikluses mitme sõidureaga teedel.

BLIS-i aktiveerimine/desaktiveerimine

BLIS lülitub tööle mootori käivitamisel. Selle kinnituseks vilguvad ustepaneelides paiknevad märgutuled ühe korra.

P3-sv60/V60H BLIS På-/Av-knapp
Aktiveerimis-/deaktiveerimisnupp.

BLIS-funktsiooni võib aktiveerida/desaktiveerida nupu BLIS vajutamisega keskkonsoolil.

Teatud seadmekombinatsioonide puhul ei jää keskkonsoolile nupu jaoks enam vaba ruumi – sel juhul toimub funktsiooni juhtimine menüüsüsteemi MY CAR kaudu.

BLIS-i deaktiveerimisel/aktiveerimisel kustub/süttib nupus märgutuli ja näidikuplokis kinnitatakse seda muudatust tekstiteatega. Aktiveerimisel vilguvad märgutuled uksepaneelides.

Teate kustutamiseks:

  • Vajutage vasakpoolse roolikangi OK-nuppu.

või

  • oodake ligikaudu 5 sekundit - teade kustub.

Kui BLIS töötab

P4-1220- BLIS Princip
BLIS-i tööpõhimõte: 1. Pimeala. 2. Kiiresti läheneva sõiduki ala.

BLIS-funktsioon toimib kiirustel üle 10 km/h (6 mph).

Süsteem reageerib, kui:

  • teised sõidukid sõidavad juhi sõidukist mööda
  • teine sõiduk läheneb kiiresti juhi sõidukile.

Kui BLIS avastab sõiduki 1. alal või kiiresti läheneva sõiduki 2. alal, jääb BLIS-märgutuli uksepaneelis põlema. Kui juht lülitab hoiatusega samal küljel sisse suunatule, hakkab põlev BLIS-tuli intensiivsema valgusega vilkuma.

 Hoiatus

BLIS ei toimi järskudes kurvides.

BLIS ei toimi auto tagurdamisel.

Piirangud

  • Anduritele kogunev pori, jää ja lumi pärsivad süsteemi funktsionaalsust ega võimalda hoiatuste edastamist. Kinnikattumise korral BLIS ohtusid ei tuvasta.
  • Ärge kinnitage andurite piirkonda esemeid, teipi ega silte.
  • Järelhaagise ühendamisel auto elektrisüsteemiga lülitub külgede pealt antav hoiatus BLIS välja.

 Oluline

BLIS- ja CTA-funktsioonide komponente parandada või kaitserauda värvida tohib ainult autoteenindus – soovitame volitatud Volvo teenindust.
  1. * Lisavarustus/tarvik.