Driver Alert Control (DAC)*

Funktsioon DAC on mõeldud juhi tähelepanu äratamiseks ebakindlate juhtimisvõtete korral, nt olukorras, kus juhi tähelepanu hajub või kui juht hakkab unne vajuma.

DAC-i eesmärgiks on tuvastada aeglaselt halvenev sõiduvõime ning see on mõeldud kasutamiseks peamiselt suurtel teedel. Funktsioon ei ole mõeldud kasutamiseks linnaliikluses.

DAC - Vinglig väg

Kaamera tuvastab sõiduteel oleva teemärgistuse ja võrdleb teelõiku rooli liigutamisega. Juhi tähelepanu äratatakse juhul, kui sõiduk ei sõida teel ühtlaselt.

Mõnel juhul juhi väsimus sõiduvõimet ei mõjuta. Sellisel juhul juhile hoiatust ei esitata. Seetõttu on juhi väsimusmärkide korral alati oluline peatuda ja puhata, olenemata sellest, kas DAC annab hoiatuse või mitte.

 Märkus

Seda funktsiooni ei tohi kasutada sõiduaja pikendamiseks. Kavandage alati regulaarsete intervallidega puhkusi, et saaksite hästi välja puhata.

Piirang

Mõnel juhul võib süsteem anda hoiatuse ka siis, kui juhi sõiduvõime ei ole halvenenud, nt:

  • tugeva küljetuule korral
  • rööpasse sõidetud teekatetel.

 Märkus

Kaameraanduril on teatud piirangud.
  1. * Lisavarustus/tarvik.