Driver Alert Control (DAC)* - toimimine

Seadistused tehakse keskkonsooli ekraanilt ja selle menüüsüsteemist.

sees/väljas

Funktsiooni Driver Alert saab lülitada ooterežiimi menüüsüsteemis MY CAR.

  • Ruut märgitud - funktsioon aktiveeritud.
  • Märge ruudust kustutatud - funktsioon on deaktiveeritud.

Funktsioon

Driver Alert aktiveeritakse siis, kui kiirus ületab 65 km/h (40 mph), ning jääb aktiivseks, kuni kiirus on suurem kui 60 km/h (37 mph).

P3-746 Symbol Driver Allert Paus

Kui sõidukit juhitakse korrapäratult, antakse juhile märku helisignaaliga, millele lisandub tekstisõnum Hoiatussüsteem On aeg puhata ja samal ajal süttib näidikuplokis vastav sümbol. Hoiatust korratakse mõne aja pärast, kui sõiduvõime ei parane.

Hoiatussümboli võib välja lülitada:

  • Vajutage vasakpoolse roolikangi OK-nuppu.

 Hoiatus

Häiret funktsioonilt Driver Alert Control tuleb võtta väga tõsiselt, sest unine juht ei kontrolli sageli enda seisundit.

Häire kõlamisel või kui tunnete väsimust:
  • peatage auto turvaliselt niipea kui võimalik ja puhake.

Uuringud on näidanud, et väsinuna auto juhtimine on niisama ohtlik kui alkoholi või muude stimulantide mõju all.

  1. * Lisavarustus/tarvik.