Alarm* - kaugjuhtimispult-võti ei tööta

Kui alarmi ei saa kaugjuhtimispuldi abil desaktiveerida näiteks puldi patarei tühjenemise tõttu, saab auto luku avada, auto valve alt vabastada ja mootori käivitada järgmiselt.
Keerake juhiukse lukk eemaldatava puldivõtme abil lahti.
Alarm käivitub, alarmi indikaator hakkab kiirelt vilkuma ja sireen hakkab tööle.
P3-V60H Fjärrnyckel + Start/Stop-knapp
Aseta kaugjuhtimispult süütelukku.
Alarm lülitub välja ja alarmi indikaator kustub.
Käivita mootor.
  1. * Lisavarustus/tarvik.