Jalgpidur - paanikapidurduse pidurituled ja automaatse süttimisega ohutuled

Hädapidurituled lülitatakse sisse tagapool sõitvate juhtide hoiatamiseks äkilise pidurduse eest. Hädapidurduse korral hakkavad pidurituled vilkuma, mitte ei sütti püsivalt nii nagu tavalise pidurduse korral.

Hädapidurituled aktiveeruvad järsul pidurdamisel, kui kiirus on üle 50 km/h (31 mph). Kui juht pidurdas ja auto sõidab kiirusega alla 10 km/h (6 mph), siis pidurituled lõpetavad vilkumise ja põlevad püsivalt ning samal ajal ohutuled lülituvad sisse. Need vilguvad, kuni auto saavutab suurema kiiruse või juht lülitab ohutuled käsitsi välja.